is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer moet aanvullen met Spiritus tot het gewicht der beide vloeistoffen samen. De verdamping is echter zeer gering. Bij het vermengen van 1 KG. Zwavelzuur met 1 |<G. Spiritus in een ruimen vonden W,J een gewichtsverlies van nog niet 10 gram. Het vermengen van beide vloeistoffen zonder af te koelen heeft dit voore'' dat de hoeveelheid zuur-aethylsulfaat direct na de bereiding veel grooter is, dan wanneer het mengsel onder afkoeling is bereid In be.de gevallen wordt echter bij het bewaren de hoeveelheid zuuraethylsulfaat grooter.

Niet altijd zal men bij het vermengen van vloeistoffen een helder mengsel krijgen; dit hangt grootendeels af van de eigenschappen der te mengen vloeistoffen.

Zoo vormt water homogene mengsels met waterige vloeistoffen

hvdrochT'0 ***> Acetatis ammonid' Ammonia, Acidum

hydrochloncum enz., eveneens met Glycerine en met Spiritus. Zijn

ec ter inden spiritus stoffen opgelost, die in water onoplosbaar zijn zooals bij de meeste onzer Tincturen en met spiritus bereide vloeibare extracten, bij Spiritus Citri, Spiritus aromaticus enz., dan zal b.j het vermengen met water eene troebeling ontstaan van harsachtige

stoffen en aetherische oliën, die in den verdunden spiritus niet meer oplossen.

I" enkele gevallen blijft de troebeling uit, wanneer in het water cl een of andere stof is opgelost. Zoo zullen Extractum Rhamni purshianae en water een troebel mengsel geven, waaruit zich een bezinkse afscheidt, ,s echter in het water Salicylas natricus opgelost

rine o M merSd helde'': °°k d°°r t0eV°eging van G,)cene of Mucilago Gummi arabici wordt afscheiding van hars soms

voorkomen.

Ook bij het vermengen van tincturen met elkaar ontstaat soms eene rotbeling. Zoo o. a. van Tinctura Hydrastis Canadensis met Tinctura Hamamelidis; toevoeging van glycerine of verdund zoutzuur of citroenzuur voorkomt het troebel worden. Een mengsel van Tinctura ' met Tinctura Chinae of met Tinctura Calumba blijft helder wanneer wat citroenzuur is toegevoegd, maar wordt anders troebel.' ... oo, Wlj reeds b'j de Solutiones opmerkten, wordt uit Solutio Nitroglycerim door water de Nitroglycerine afgescheiden, uit Solutio

Camphorae spirituosa de Kamfer en uit Solutio jodii spirituosa het Jodium.

Wanneer men jodiumtinctuur verdunt met eene oplossing van

12*