is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dergelijke gevallen is het noodig, de stoffen, die een neerslag vormen, in verdunden toestand bij elkaar te voegen.

II. Mixturen met extracten.

Zooals we in liet hoofdstuk Extracta (pag. 134) zagen, geven slechts enkele extracten met water heldere mengsels of heldere oplossingen. Ten deele hangt dit af van de vloeistof, waarmede de extracten zijn bereid, ten deele van de plantenbestanddeelen, die in de extracten voorkomen.

Om droge extracten in waterige vloeistoffen op te lossen worden zij eerst fijngewreven en dan overgoten met warm water, men verkrijgt dan bij extractum Aloës eene heldere oplossing, bij extractum Ratanhiae eene vloeistof, die aanvankelijk helder is, doch troebel wordt, terwijl zich uit extractum Calumba, Chinae, Colocynthidis, Granati, Rhei na het vermengen met water een bezinksel zal afzetten. Om de onopgeloste deeltjes beter gesuspendeerd te houden, is toevoeging van gomslijm of solutio gummosa aan dergelijke mixturen wenschelijk.

Extractum Opii en extractum Strychni worden bij voorkeur opgelost ot aangemengd met water van de gewone temperatuur 0111 ontleding der alcaloiden te voorkomen. Ten einde eene volledige oplossing van Opiumextract te verkrijgen is het noodzakelijk bij het fijngewreven extract eerst weinig water te voegen (bijv. zooveel als noodig is om het te brengen tot de consistentie van stroop) en daarmede te wrijven tot al het extract ééne homogene massa is geworden; eerst daaina kan men verdunnen. Overgiet men het fijngewreven extract met een groote hoeveelheid water, dan zal een groot deel van het poeder als zoodanig in het water blijven zweven en slechts langzaam oplossen.

Dikke extracten worden in den mortier langzaam met water afgemengd; ook hierbij wordt de eerste hoeveelheid water zeer klein genomen; heeft het extract eenmaal de consistentie van stroop verkregen, dan kan men sneller verdunnen. Alleen extractum Gentianae,

Liquiritiae, — Taraxaci, Trifolii en Secalis cornuti geven heldere of bijna heldere oplossingen, de overige dikke extracten geven troebele oplossingen. De narcotische extracten der Ed. III geven eveneens heldere oplossingen, die der Ed. IV troebele.

Extractum Cannabis is met water niet mengbaar, (wel met aether, spiritus, chloroform en vette en aetlierische olie); moet het in een met water bereide mixtuur gedispenseerd worden, dan is toe-