is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men wrijft de muskus fijn niet een dubbel gewicht grove suiker en verdunt direct niet water of mengt ze dan onder gom en verdunt daarna.

Men verkrijgt op deze wijze betere resultaten dan wanneer men de Muskus met spiritus tot een pap wrijft en deze met water verdunt.

Om den reuk heeft men voor Moschus-bereidingen afzonderlijke utensiliën.

De muskusreuk wordt belangrijk minder sterk door toevoeging van Sulfidum stibicum, Sulfas Chinini, Camphora, Oleum sinapis, Secale cornutum en vooral door poeder van gebrande koffieboonen en door Carbo animalis.

Bij mixturen met Sulfur praeci pitat u m, doet zich gewoonlijk de eigenaardigheid voor, dat de zwavel eerst op den bodem zinkt, maar zoodra men omschudt weer bovendrijft. De zwavel wordt dan door talrijke luchtbelletjes gedragen. Dit is o. a. het geval bij het volgende voorschrift voor de bekende Lotio Kunimerfeldi:

.J{. Sulfuris praecipitati 20 Glycerini 50

Camphorae 2

Spiritus Lavandulae 50 Biboratis natrici 20 Aquae destiilatae 870 Tincturae Moschi gtt lil M. D. S. extern.

Minder hinder heeft men van het bovendrijven van den zwavel bij het voorschrift, dat het Supplement geeft voor Lotio Kunimerfeldi, nl.:

.Jl. Sulfuris praecipitati 20

Camphorae 3

Mucilaginis gummi arabici 10 Solutionis hydratis calcici 134 Aquae rosarum 134

Misce.

Men mengt de fijngewreven Kamfer met de Mucilago, voegt daarbij den zwavel en verdunt met het rozenwater; de toevoeging van gom maakt dat de zwavel grootendeels bezonken blijft.