is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bicarbonas kalicus KHCO3 molec. gevv. 100

» natricus NaHCO:! „ „ 34

Carbonas ammonicus NH4HCO3 -f- NH4CO_.NH.. „ „ 157 » kalicus K^CO.j „ „ 138

magnesicus ) 4MgC0:j+Mg(0H).., + 6HL,0 j „ „ 504 natricus NaoC03+10H20 „ „ 286

De meest gebruikelijke zuren zijn:

Acidum aceticum CH.COOH molec. gew. 60

citricum C;>H4(0H)(C00H)3+H.,0 „ „ 210

tartaricum C.H402(C00H)2 „ „ 150

salicylicum Cr,H4(OH)COOH „ „ 138

benzoïcuni C,;H5COOH „ „ 122.

Het absolute azijnzuur wordt voor saturaties niet gebruikt, gew oonlijk gebruikt men Acidum aceticum, dat 30 pCt., en Acidum aceticum dilutum, dat 6 pCt. CH^COOH bevat.

Bovendien gebruikt men nog: Acetum Digitalis, Acetum Scillae en Acetum Colchici, die ongeveer 5.1 pCt. CH:iCOOH bevatten.

I11 plaats van Citroenzuur gebruikt men soms Succus Citri artificialis, eene oplossing van 10 deelen Acidum citricum in 80 deelen water en 10 deelen Spiritus Citri. Van dit kunstmatige citroensap zal men dus 10 maal zooveel noodig hebben als van Citroenzuur.

Door een enkel voorbeeld zullen wij aantoonen hoe men eene berekening van carbonaat of zuur, zooals boven is bedoeld kan uitvoeren. Wanneer gevraagd wordt, hoeveel wijnsteenzuur noodig is om 10 gram Natriumcarbonaat te satureeren, gaat men uit van het feit, dat 1 molecule wijnsteenzuur wordt verzadigd door 1 molecule van het carbonaat, want

j Na.jCO,. + 10 H._,0 ; +C,Ht02(C00H), = C,H,0, :+ -f- COo + 11 Hl,0.

Uit de aangegeven moleculairgewichten volgt dus, dat 286 deelen Natriumcarbonaat worden geneutraliseerd door 150 deelen wijnsteen-

150

zuur, dus 10 gram door X 10 = 5,24 gram.

•iöO

Wil men weten hoeveel Natriumhydrocarbonaat noodig is voor het verzadigen van bijv. 10 gram Citroenzuur, dan stelt men de vergelijking: