is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Potionis Riveri 200 Phenacetini 2 M.D.S. o.b.h.c.

Naar onze meening zon men hier het kooldioxyde moeten laten ontwijken en op het signatnur plaatsen: „voor het gebruik omschudden" - anders dacht daarover de arts, die den raad gaf niet te schudden en die dus even goed geen Phenacetine bij de saturatie had kunnen voorschrijven.

Komen in eene saturatie vloeistoffen voor, die weinig vluchtig zijn, zooals Spiritus Citri, Spiritus aromaticus, Spiritus Lavandulae, dan handelt men daarmede als bij het voorschrift van de Potio Riveri is vermeld. Zijn de toe te voegen vloeistoffen echter zeer vluchtig zooals Aether, Aether cum Spiritu, Aether aceticus, Nitris aethylicus cum Spiritu, dan zouden deze met het ontwijkende Kooldioxyde geheel kunnen vervluchtigen raadzaam is het in zulke gevallen de overmaat kooldioxyde te laten ontwijken, dan de vluchtige vloeistof bij de saturatie te wegen, en de flesch, goed gesloten, een paar malen om te keeren.

Behalve Sirupus simplex en Sirupus Rubi idaei veroorzaken de meeste andere stroopen in eene saturatie eene sterke opschuiming, eveneens doen dit slijmachtige vloeistoffen als mucilago Gummi arabici en Solutio gummosa. Naar onze ervaring doet men in dergelijke gevallen het best de saturatie op de gewone wijze gereed te maken met ongeveer 2;. van het voorgeschreven water, en dan in de flesch te laten uitwerken, daarna voegt men de stroop, mucilago enz., met het overige water verdund, toe. Door deze vloeistoffen eerst te verdunnen behoeft men niet van belang te schudden om ze onder de saturatie te verdeelen.

EMULSA SPURIA (ARTIF1CIALIA).

ONEIGENLIJKE (KUNSTMATIGE) EMULSIES.

Zooals we (pag. 95) reeds zagen, moet men ter verkrijging van een oneigenlijke emulsie een emulgendum en een emulgens in bepaalde verhouding bij elkaar voegen. Emulsies zijn, zooals we reeds bespraken: homogene mengsels van oliën, vetten, harsen, in het algemeen van met water niet mengbare stoffen, met water; de homo-