is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemteit komt tot stand door de toevoeging van een colloïdale stof (gom, eitwit, enz.).

Stoffen, die niet met water mengbaar zijn, maar die met behulp van verschillende bindmiddelen onder water moeten worden verdeeld zyn: vette oliën (Oleum Amygdalarum, - Olivarttm, Lini' • Riem.), balsems (Balsamum peruvianum, - Copaivae), aetherische olieen (Oleum Terebinthinae, - Cinnamomi, Foeniculi), gomharsen (Galbanum, Ammoniacum, Myrrha Gutti Asa foetida), harsen (Resina Guajaci, - Jalapae, - Scammoniae)' vaste en weeke vetten (Oleum Cacao, Cera flava, Cetaceum, Adeps Lanae), enkele aromatische stoffen (Kreosotum, Guajacolum) aether.sche extracten (Extractum Filicis, Cubebarum, Santonici).

Sommigen rekenen tot de emulsies ook mixturen met Kamfer Thymol, Menthol, Lupuline, Resina Podophylli, Sulfonal, Triona! en andere moeiehjk te bevochtigen stoffen; wel is het dikwijls <*ewenscht, dat deze stoffen met behulp van een bindmiddel (gom) onder eene vloeistof worden verdeeld, maar door dit bindmiddel ver -rijgt men gewoonlijk nog niet een homogeen mengsel, dus niet een emulsie. Tot deze categorie van schudmixturen behooren onzes mziens ook de zoogenaamde emulsies van harsen en gomharsen daar zij met homogeen blijven, maar een, gewoonlijk vrij groot, bezinksel afzetten. 5 '

Daar men echter nog spreekt van hars-emulsies en gomhars-

b"handelenZUl,Cn ^ ^ SChudm,*Xturen ook in d" hoofdstuk

Het aantal emulgentia is haast even talrijk als dat der emulgenda. Voor de praktijk zijn de belangrijkste:

Pulvis Gummi arabici en Vitellum Ovi. Minder belangrijk

zijn. pu vis Tragacanthae, pulvis gummosus, Eniulgenum, pulvisSaleb

Sapo medicatus, Sapo kalinus, Caseïnum, Succus Liquiritiae, Sapo-

ninum (Tinctura Quillajae), het slijm uit Carrageen en uit semen Lini, Gelatina.

Het bereiden van emulsies met behulp van Hydras kalicus

Hydras natncus, Garbonas natricus, Biboras natricus berust op dé

vorming van zeep, waardoor de overmaat van vet kan worden geëmulgeerd.

I. Emulsa met Pulvis Gummi arabici.

Het meest gebruikte emulgens is pulvis Gummi arabici. Wan

13*