is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•)&. Asae foetidae 10 Camphorae 1 Olei Olivarum 10 Vitelluin Ovi nO. I Aquae communis 125 Sirupi communis 25 M. D. S. 5. d.d.c.

dan handelt men met de Kamfer, de olie en den eidooier als in het voorgaande voorschrift, verdunt de emulsie met weinig vloeistof, voegt dan het poeder van de gomhars toe en verdunt verder.

Voor het emulgeeren van Kamfer met behulp van eidooier kan men het fijne Kamferpoeder bij den uiteengewreven eidooier voegen, of ook de Kamfer in den mortier eerst fijnwrijven, daarbij den eidooier voegen en eerst zacht wrijven (om de Kamfer niet te doen klonteren), daarna sterker en vervolgens met het water verdunnen.

Is te gelijk met den eidooier Tragacanth voorgeschreven, zooals in enkele voorschriften het geval is, bijv.:

Ji. Vitellum Ovi unius Olei Amygdalarum 15 Tragacanthae pulveratae 1 Aquae fontanae ad 250.

dan kan men het Tragacanth poeder met een paar gram olie mengen, daarbij den eidooier voegen en deze uiteenwrijven, waarna men de overige olie en het water toevoegt. Alen kan ook het Tragacanthpoeder mengen met den eidooier en onder dit mengsel om beurten de olie en het water verdeelen.

Wordt de hoeveelheid eidooier op het recept niet aangegeven, dan rekent men gewoonlijk, dat het emulgeerend vermogen van één eierdooier gelijk is aan dat van 10 gram gompoeder.

Ook eiwit (Albumen Ovi), mits in verschen toestand, kan men met succes gebruiken voor het emulgeeren van vette oliën. Het eiwit wordt daartoe onder toevoeging van een weinig water flink geklopt, dan bij gedeelten onder roeren de olie toegevoegd en eindelijk verdund met de rest van het water.

Op deze wijze gelukte het ons met het wit van één ei (± 25 gram) 20 gram olie te emulgeeren. Het mengsel scheidt zich spoedig in twee lagen, maar wordt door schudden weer homogeen.