is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemd voor uitwendig gebruik. De zeepsmaak der verkregen mengsels .naakt deze voor inwendig gebruik weinig geschikt

Uitgaande van de emulsa die pancreassap en gal in het organisme vormen, ,s gebleken X), dat vetten eerst Lr een dee, wordtZ zeept en dat de gevormde zeep het overige vet emulgeert. Zoo kan

!X™rerP 8e""kkeliik h"rf vijfv0lldi2e hoeveelheid levertraan

In plaats van levertraan**,, kan men ook een vetzuurzeep nemen dan verdient in de eerste plaats Sapo kalinus aanbeveling waarmee

enmlgeeren™" " """ ™ M'KnSd" °'lf" ^makkelijk kan

Hen goed voorschrift voor een levertraanemulsie is:

•H. Solutionis Saponis kalini 8 -40 Olei Jecoris Aselli 160 misce conquassando ut fiat emulsum.

dun,!™'"'51"" la" ZiC'' gen,"kkcliik Mfie of melk ver.

Voor een emulsum met Oleum Rieini is een goed voorschrift:

■)}. Saponis kalini 2

Solve in Aquae destillatae 10 misce conquassando cum Olei Ricini 40

Olei Menthae piperitae gtt. VI ut fiat emulsum.

Men kan in plaats van Sapo kalinus ook nemen eene 7 u „ 0nlossing van Hydras kahcus; deze zal eerst een deel van de olie verzeepen terwijl de gevormde zeep de overige olie zal emulgeeren Een voorschrift voor een dergelijk emulsum is het volgende:

•Ji. Olei Ricini 180 Olei Citri 5 Olei Caryophyllorum 1 Sirupi simplicis 45 Solutionis Hydratis kalici 7 «»/o 30 Aquae Florum Aurantii q. s. ad 480.

') Van Aspercn, Pharmaceutisch Weekblad, II Juli isqi.

14*