is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tracht men met eene 7oplossing van KOH eene aetherische olie te emulgeeren, dan mislukt dit: de olie scheidt zich direct weder af; neemt men echter Sapo kalinus dan gelukt het uitstekend. Dit is mede een bewijs dat aan emulsievorming met alcaliën eerst zeepvorming moet voorafgaan, dat dus de zeepen emulgeerend vermogen hebben.

Een goed terpentijnemulsum levert het volgende voorschrift:

.R. Solutionis Saponis kalini 4 40 Olei Terebinthinae 50 m. f. emulsum.

Dit mengsel kan zonder hinder met water worden verdund.

Ook Sapo medicatus levert goede emulsa met aetherische oliën. Lost men 1 gram Sapo medicatus op in 10 gram water, dan kan men daarmede al schuddende 50 gram Oleum Terebinthinae emulgeeren, en het verkregen emulsum zonder hinder met water verdunnen.

VII. Emulsa met Saponine.

Saponine en de simplicia, die dit glucoside bevatten, hebben een zeer groot emulgeerend vermogen. Daar echter Saponine soms vergiftig is, is het raadzaam deze emulsa alleen voor uitwendig gebruik voor te schrijven. Terwijl volgens Schazkii) de emulsa met Saponine bereid zeer deugdzaam en goed zijn, is onze ondervinding daaromtrent geheel anders, na 1 a 2 uur was de olie weder grootendeels afgescheiden.

Ter bereiding dezer emulsa wordt de Saponine in weinig water opgelost en deze oplossing met de olie geschud, bijv.:

.Jl. Jodoformi 2 Solve in

Olei Amygdalarum 18 Saponini 200 mG.

Aquae destillatae ad 200 mf. emulsum d. s. extern.

Voor het bereiden van Emulsa met Caseïne wordt door Gérard -) aanbevolen versch gepraecipiteerde Caseïne, te mengen met

1) Pharmaceut. Weekblad 1895, n". 51.

2) Gerard, 1. c. pag. 131.