is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de colatuur met 60 deelen suiker 100 deelen stroop te bereiden. In de Ed. III werd 10 deelen radix Althaeae gedurende 12 uur gemacereerd. De stroop is lijvig en schimmelt spoedig.

Sirupus Aurantiorum. De hoeveelheid cortex Aurantiorum is van 25 tot 10 deelen teruggebracht.

Het was moeielijk 25 deelen Oranjeschil met 65 deelen water te infundeeren; de hoeveelheid vocht was te klein om het simplex voldoende uit te trekken. Indien het al bed o niet geheel verwijderd was, bevatte de stroop eiwitstoffen, waardoor bij het vermengen met verdunde zuren eene geleiachtige massa ontstond, die eerst bij lang schudden in water oploste. Deze bezwaren zijn door het voorschrift der Ed. IV ondervangen door de Oranjeschil met koud water te deplaceeren. Als aromatisch-bitter corrigens staat deze stroop bij de vroegere in geen enkel opzicht achter.

Sirupus Cinnamomi, is in samenstelling onveranderd gebleven, de bereiding heeft echter eene praktische verandering ondergaan en is thans als volgt: men macereert 10 deelen poeder (Boo) van Kaneel met 20 deelen Kaneelwater gedurende 12 uur, brengt de massa in een percolator en percoleert eerst met 20 deelen Kaneelwater en vervolgens met gedestilleerd water tot verkregen zijn 38 deelen. In dit vocht wordt, onder verwarming op een waterbad opgelost 62 deelen Suiker.

De Ed. 111 liet macereeren met Kaneelwater tot de vereischte colatuur.

Door het gehalte aan Kaneelolie beschimmelt deze stroop niet gemakkelijk.

Sirupus Codeini, is eene oplossing van 1 deel Hydrochloras Codeini in 8 deelen water, welke wordt vermengd met 391 deelen Sirupus simplex, Eèn gram dezer stroop bevat 2,5 mG. Hydrochloras Codeini.

Sirupus Diacodii is onveranderd gebleven; een mengsel van gelijke deelen Sirupus Papaveris en Sirupus Althaeae.

Sirupus Jodeti ferrosi, is behalve wat betreft de toevoeging van 0,05 pCt. Citroenzuur, onveranderd gebleven in samenstelling. De bereiding is eenigszins veranderd en geschiedt thans door 2 deelen IJzerpoeder te mengen met 6 deelen water en onder aanhoudend roeren bij gedeelten toe te voegen 4,1 deelen Jood. Deze oplossing