is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jodetum ferrosum wordt gefiltreerd bij eene heldere oplossing van 0,05 deel Citroenzuur en 60 deelen Suiker in 20 deelen warm water. Het filter wordt niet zooveel water nagewasschen, dat men 100 deelen stroop verkrijgt, die door omschudden gemengd wordt. De heldere oplossing van 00 deelen suiker in 20 deelen water verkrijgt men zeei eenvoudig door de suiker met eenig meer water te koken, door een propje watten te filtreeren en de watten met eenig warm water na te spoelen. In het gefiltreerde vocht lost men dan door schudden het Citroenzuur op. Het Citroenzuur wordt toegevoegd, omdat hierdoor oxydatie van het ijzerzout wordt voorkomen. Het Citroenzuur nl. inverteert een klein deel van de suiker en deze invertsuiker werkt als reductiemiddel.

Oe stroop moet in gevulde, goed gesloten fleschjes, aan den invloed van het licht blootgesteld, bewaard worden.

Sirupus jodo-tannicus. Dit nieuw opgenomen praeparaat laat de Pharmacopee als volgt bereiden: men voegt bij 10 deelen Joodtinctuur eene bekoelde oplossing van 4 deelen Ratanhia-extract in &0 deelen warm water, laat het mengsel 24 uur in een gesloten flesch staan en verwarmt liet vervolgens bij 50° gedurende 1 uur of zooveel langer tot al het Jodium door de Tannine uit het extract is gebonden, dus tot Kaliumjodide-stijfsel door de vloeistof niet meer blauw wordt.

Nu wordt het vocht gemengd met 100 deelen water en daarin door schudden opgelost 310 deelen poeder van suiker. Is de stroop niet helder, dan moet men filtreeren.

In dit praeparaat is dus eerst het Jodium door de Tannine gebonden. Daarna wordt van de oplossing dezer verbinding een stroop bereid.

Wanneer men het extractum Ratanhiae oplost in kokend water, van deze oplossing met suiker door koken stroop bereidt en bij de warme stroop de Joodoplossing voegt, is het Jodium terstond gebonden, niet echter door de Tannine, maar door de suiker, welke bij het koken door de Tannine is geinverteerd.

Volgens Guillermond is het eerste voorschrift het beste, volgens T. Gay het tweede, daar suiker met Jodium gemakkelijker wordt geresorbeerd dan Tannine met Jodium.

Sirupus Ipecacuanhae, bestaat volgens besluit der Brusselsche Conferentie uit 10 deelen Tinctura Ipecacuanhae en 90 deelen Sirupus simplex. De hoeveelheid tinctuur is dus verdubbeld.