is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn 40 deelen, waarvan niet 60 deelen suiker 100 deelen stroop wordt bereid.

Sirupus Sennae, wordt bereid door 10 deelen Sennebladen 2 uur te infundeeren met zooveel water, ± 60 deelen, dat de colatuur na bezinking bedraagt 38 deelen, hiervan wordt niet 62 deelen suiker 100 deelen stroop bereid.

Het voorschrift komt overeen met dat der Ed. III, alleen is bepaald, dat men 2 uur moet infundeeren.

Sirupus simplex, eene oplossing van 62 deelen suiker in 38 deelen water, die opgekookt, gecoleerd en daarna met water wordt aangevuld tot 100 deelen.

De Sirupus simplex der Ed. III werd gefiltreerd.

Zooals wij bij enkele stropen reeds opmerkten, wordt bij het bewaren der stroop de suiker gedeeltelijk geïnverteerd.

\\ e verstaan onder inversie van suiker het overgaan van suiker (Saccharose) onder opname van water in Dextrose en Laevulose. Het mengsel dezer beide stoffen noemt men invertsuiker. Qi-H-Oii + H.O = QHjoOe +

Saccharose. Dextrose Laevulose.

Invertsuiker.

Vooral bij het koken van zuurbevattende stropen zal deze inversie spoedig optreden, maar ook bij Sirupus simplex komt zij reeds voor. In versch bereide stroop mag echter niet meer dan 1 Gram invertsuiker per Liter (= ± 1,320 Kilo) voorkomen. Bij het bewaren wordt dit gehalte grooter en door P. Yvon werd gevonden, dat het na 20 dagen 46,2 Gram per Liter bedroeg i).

MELLA.

HONIGPRAEPARATEN.

Onder honig verstaat de Pharmacopee de vloeistof uit de honigraten van Apis mellifica, die in verschen staat lichtgeel, stroop-

1) Mededeelingen Pharm. Weekblad, 1002, pag. 818.