is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, en alleen die uitvoeriger bespreken, wier bereiding iets bijzonders heeft.

a. Collutio oris, Collutorium, Mondspoeling.

•R. Chloratis kalici 10 Aqaue communis 280 Tincturae Myrrhae 10 M.D.S. Collutio oris.

Soms wordt eene spiritueuze oplossing van enkele geneesmiddelen voorgeschreven, waarvan eenige druppels tot een eierlepelvol, met een glas water worden gemengd, welk mengsel dan dient voor mondspoeling, bijv.:

Th) moli 250 mG.

Acidi benzoïci 3 Tincturae Eucalypti 15 Spiritus diluti ad 100 M.D.S. een eierlepel op een glas water voor mondspoeling.

Een ander voorbeeld hiervan is het bekende „Odol", in hoofdzaak eene oplossing van Salol en eenige aetherische oliën in spiritus.

b. Gargarisma, Gorgeldrank.

■H Sulfatis kalico-aluminici Chloreti zincici a 1 Solutionis acidi salicylici 10)00 500 Olei Menthae piperitae gtt. III M.D.S. Gargarisma.

Wij achten het beter op de gebruiksaanwijzing voor den zieke te plaatsen: om te gorgelen, dan gorge\drank, daar het door het woord drank meermalen is voorgekomen, dat na het gorgelen de vloeistof werd doorgeslikt, wat natuurlijk in vele gevallen verre van onschadelijk is.

c. L o t i o, Waschwater.

•i\. Solutionis Acidi borici 3°/o 500 D. S. Waschwater.

cl. Epithemata humida, Vochtige omslagen.