is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

male doses voor clysmata vermeldt de Pharmacopee bij Jodoform, 11I. 500 mG. per keer en 1 G. per etmaal.

i. Inhalatio — Inhaleer-vloeistof:

• H. Solutionis Acidi tannici 1 " 500 d.s. ad inhalationem.

Ook gasvormige stoffen dienen soms ter inhalatie, bijv. Cliloretuin ammonicum, dat men soms in zeer fijn verdeelden toestand op het slijmvlies van de neusholte wil doen inwerken. Men mengt daartoe in een groote flesch eene geconcentreerde ammoniakoplossing met sterk zoutzuur, bijv.:

Ammoniae liquidae (25 pCt.) 3,4 Acidi hydrochlorici (30 pCt.) 6 misce,

en laat door een glazen buisje de salmiakdampen inademen !).

k. Collyrium Oogwater.

Men onderscheidt hierbij:

1". Oogbad - Fomentum ophthalmicuin:

.K. Solutionis Chloreti natrici physiologicae 200 d.s. voor oogbaden.

2". Oog(wasch)water L a v a c r u m o p h t h a 1 in i c u m:

•Jl. Sulfatis zincici 3 Acidi borici 9 Aquae destillatae ad 300 Solve. Da. Signa. Oogwater.

3". Oogdruppels - Guttae ophthalmicae:

J{. Sulfatis Atropini 100 mG.

Mercurii sublimati corrosivi 3 mG.

Aquae destillatae 10 M.D.S. oogdruppels.

Als algemeene regel geldt, dat oogwaters helder moeten zijn en 1) Pharm. Weekblad, 1005, pag. 822. Mededeelingen van V. D. W.