is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loïden als Atropine, Cocaïne, Physostigmine. De zouten der alcaloïden lossen in olie niet op.

Wij komen op deze Olie Collyria nog nader terug.

/. Injectiones Inspuitingen.

Een dispenseervorm, die in de laatste jaren van groot belang is geworden. Tal van geneesmiddelen, die vroeger uitsluitend per os werden genomen, worden thans als onderhuidsclie inspuiting toegediend, ook al omdat de werking der geneesmiddelen spoediger optreedt. Verkeerde men bij de Ed. III in twijfel, of men bij de geneesmiddelen, die in injectie werden voorgeschreven, rekening moest houden met de maximale doses der stoffen, de Ed. IV laat hieromtrent geen twijfel meer over. In het voorbericht toch wordt uitdrukkelijk vermeld: Indien geen bijzondere giften voor bepaalde aanwendingswijzen zijn vermeld, gelden de opgegeven giften voor de toediening door den mond,

in onderhuidsclie inspuitingen en inspuitingen

in het u rogenitaalapparaat.

Lastig blijft het voor den apotheker echter nog altijd, om te berekenen, of de maximale dosis is overschreden, daar eene nauwkeurige gebruiksaanwijzing bij de meeste injecties niet wordt gegeven, maar meestal alleen de opgave: ad injectioncm (ter inspuiting).

Werd nu steeds 1 cM^ - de inhoud van de meeste injectiespuitjes gegeven, dan kon men tenminste zien, of de maximale dosis per keer is overschreden, maar in verscheidene gevallen geeft men 0,5 cM:1 of nog minder, zonder dit op het recept te vermelden.

Bijzondere maximale doses voor onderhuidsclie inspuitingen (,injectiones subcutaneae, hypodermicae) vermeldt de Pharmacapee voor:

per keer: per etmaa

Extractum Secalis cornuti

liquidum 250 uiG. 1 G.

Hydrobromas Scopolamini l/4 mG.

Hydrochloras Apomorphini 10 mG. 25 mG.

„ Morphini 20 mG. 60 mG.

Nitras Strychnini 2 mG. 10 mG.

Sulfas Atropini 1/2 mG-

Het is een eisch des tijds, dat alle subcutane injecties gesteriliseerd worden. Somtijds echter is men daartoe niet in de gelegenheid, bijv. bij het voorschrift: