is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Periculum in moraü •Ji. Hydrochloratis Morphini 100 niG.

Aquae 10 cM'! f.l.a. injectio (i.s. 2d.d. 1. Pravaz.

Met het oog op den langen duur van het nauwkeurig steriliseeren eener alcaloïd-oplossing, gaat het niet aan, hier deze bewerking toe te passen het wachten zou den patiënt kunnen schaden. Toch zal men de meest mogelijke voorzorgen dienen te nemen, ten einde de injectievloeistof in korten tijd zoo rein mogelijk te bereiden. Hiertoe kan naar onze ervaring de volgende wijze van bereiden dienen:

In een kolf van Jena's normaalglas kookt men, naar het voorschrift der Pharmacopee, water gedurende minstens 10 minuten. Tegelijkertijd brengt men in een pan, die alleen voor dit doel wordt gehouden:

a. twee wijdmondsch fleschjes van bruin glas van 10 cM3 inhoud;

b. twee caoutchoucstoppen, die op de flesschen passen;

c. een klein glazen trechtertje;

d. een horlogeglas;

in eene ruime hoeveelheid water aan den kook, en laat het water minstens 10 minuten doorkoken.

Hierna neemt men met een tang, die eenige malen door de vlam van een Bunsenschen brander is gehaald, een der fleschjes uit den pan, spoelt dit na met het water uit de kolf, weegt er 10 gram van dit kokende water in, sluit de flesch met een der kurken en koelt het water in het fleschje snel af.

I let andere fleschje wordt met het kokende water omgespoeld en direct met de gummistop gesloten.

Is het water in het eerste fleschje afgekoeld, dan wordt daarin de morphine door schudden opgelost. Nu neemt men met den geflambeerden tang het trechtertje uit het water, brengt in den hals daarvan met een geflambeerd pincet een stukje watten, en spoelt dan het trechtertje nog eens met het gekookte water na, teneinde losse vezeltjes van de watten weg te spoelen. Dit trechtertje plaatst men nu op het tweede fleschje, giet daarop de morphineoplossing en sluit het trechtertje met het horlogeglas.

Het is beter de gummistoppen, wanneer ze niet op de fleschjes zitten, bijv. gedurende het filtreeren, weer zoolang in het water,