is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Jl. Sulfatis Chinini 2

Pulveris Caryophyllorum

Chloreti ferrici et Chloreti ammonici a 4

Pulveris Corticis Chinae 5

Sirupi simplicis q. s.

ut fiat electuarium.

Balsami Copaivae Pulveris Cubebae a 20 Pulveris Catechu q. s. m. f. electuarium spissum

d.s. 3 a 4 maal daags een eierlepel, in ouwel te nemen.

Gewoonlijk heeft men op 1 deel poeder noodig:

2-5 deelen stroop of honig.

1-2 „ balsem of vette olie.

4-6 „ vruchtmoes.

In den vorm van electuaria kan men bijna alleen plantenpoedeis voorschrijven. Sterk werkende geneesmiddelen zijn geheel uitgesloten, omdat de doseering, die altijd eierlepelsgewijze geschiedt, al te onnauwkeurig is. De zouten der zware metalen kunnen gemakkelijk uitzakken en worden bovendien in vele gevallen door de overige bestanddeelen ontleed.

Bij het bereiden van electuaria worden eerst de poedervormige bestanddeelen gemengd; aan dit mengsel wordt zooveel vloeistof toegevoegd, dat een massa is verkregen die na een uur nog de consistentie van een dik of een dun extract heeft. Wanneer eene bepaalde hoeveelheid vloeistof is voorgeschreven, voegt men daaraan in kleine gedeelten zooveel poeder toe, tot ook na een uur de extract-consistentie nog bewaard is gebleven. Vele poeders absorbeeren vloeistof, waardoor de consistentie van een electuarium langzamerhand dikker wordt; men voege dus nooit veel poeder of vloeistof in eens toe. Corrigentia worden bij electuaria in den regel niet voorgeschreven, wenscht de arts ze echter, dan schrijve hij bij voorkeur eene kleine hoeveelheid aetherische olie voor.

Gedispenseerd worden electuaria in potten.

Het electuarium wordt tegenwoordig - naar wij meenen ten onrechte - zelden voorgeschreven. Vooral in de kinderpraxis is het een geneesmiddelvorm, die gaarne genomen wordt.

De tegenwoordige Pharmacopee vermeldt alleen het:

Electuarium Sennae compositum, Electuarium leni-