is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met het oog op de groote verscheidenheid van de zalven die worden voorgeschreven, zullen wij ze naar de bereiding in verschillende afdeelingen bespreken.

I. Mengsels van weeke vetten of zalven onderling of van weeke vetten met olie, balsem enz.

Indien de componenten van een dergelijke zalf in consistentie verschillen, bijv.:

•Ji. Unguenti Hydragyri Lanolini a 10 m. f. unguentum da ad ollam porcellaneam s. ad usum externum,

dan wrijft men eerst het meest vaste vet of de meest vaste zalf (in ons voorbeeld de Lanoline) in een ruimen niet diepen mortier eenige oogenblikken uiteen; de vetmassa wordt daardoor weeker. Dan voegt men het weekere vet (hier unguentum Hydrargyri) toe, en mengt het er doorheen. Bij het mengen zetten zich gewoonlijk deelen van het vet aan den stamper en aan de randen van den mortier vast; om ook deze te verdeelen is het noodig, ze van tijd tot tijd met een stukje karton vooral niet met een oude, gebruikte speelkaart dat men aan het eene einde rond knipt, los te maken en onder aan den stamper te brengen, en dan weer te mengen. Men herhaalt dit zóó lang, tot bij het losmaken de kleur der zalf overal gelijk is.

Wanneer in den winter de vetten vaster zijn, is het raadzaam ze te mengen in een zacht verwarmden mortier, die men verkrijgt, door in een mortier warm water te gieten, dit er eenige oogenblikken in te laten staan, het water weg te gieten en den mortier om te drcgen.

Van de zalven der Pharmacopee behoort tot deze rubriek Unguentum Lanolini, een geelwitte zalf, die wordt bereid door 60 deelen Lanoline te mengen met 40 deelen gele Vaseline.

Moet olie onder een vet gemengd worden, bijv.:

J&. Lanolini anhydrici 20 Vaselini flavi 10 Olei camphorati 10 m. f. unguentum,

dan voegt men deze onder vlijtig omroeren in een dunnen straal bij de eerst afzonderlijk gewrevene vetten. Op deze wijze worden Oleum