is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rij het voorschrift:

M. Colophonii 8

Terebinthinae venetae 20 Cerae flavae 48 Vaselini flavi 16 Balsami peruviani 8 m.f. unguentuni

zal men dus de Colophoniuni smelten op een zandbad, daarbij voegen de Cera flava en het mengsel overbrengen op een kokend waterbad, de Vaseline toevoegen en als deze ook gesmolten is zoo noodig door gaas coleeren, dan, als het mengsel onder omroeren ten deele bekoeld is, de Lorkenterpentijn toevoegen en als de zalf ongeveer koud is, den Perubalsem.

III. Mengsels van vaste stoffen met vetten of met mengsels van vetten.

De wijze, waarop deze zalven bereid worden, is afhankelijk van de eigenschappen der vaste stoffen en van de te gebruiken constituentia.

Als algemeene regel geldt, dat onoplosbare stoffen tot zeer fijn poeder worden gebracht en dan met het zalfconstituens worden gemengd, terwijl oplosbare stoffen (op één enkele uitzondering na) in enkele druppels water worden opgelost en dan onder het constituens worden verdeeld.

Voor onoplosbare stoffen als Oxydum hydrargyricum, Oxydum zincicum, Chloretum hydrargyrico-ammonicum en voor moeielijk oplosbare stoffen als Acidum boricum wordt dikwijls aanbevolen ze eerst met eenige druppels olie of glycerine te mengen en ze daarna onder het vet te verdeelen.

Door E. Stern ') zijn tegen deze methode belangrijke bedenkingen geopperd. Hij wijst er op, dat zalven met boorzuur of salicylzuur dikwijls niet de werking hebben, die de arts zich er van voorstelt, en wijt dit aan de gewoonlijk gevolgde bereidingswijze, waarbij het boorzuur met olie is aangemengd en het salicylzuur in spiritus is opgelost.

Bij vele huidziekten kan de huid spiritus of ranzige olie niet verdragen, zoodat eene verergering der ziekte het gevolg is van het toevoegen dezer stoffen. Volgens Stern is het absoluut noodig alle

') Pharmaceutische Centralhalle 1SQ3, pag. 453.