is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Jl. Iodii 5

Vaselini flavi 95 m. f. unguentum

I

zal men bereiden, door in een wijdmondsch flesch de Vaseline te smelten, daarbij fijngewreven lodium te voegen en te schudden tot dit is opgelost.

Om geheele oplossing van het lodium te krijgen, is het gewoonlijk nog wel noodig den inhoud van de flesch vloeibaar te maken door plaatsen in warm water.

Menthol, Thymol en Salol zijn in gesmolten vetten gemakkelijk oplosbaar, eveneens Phenol, waarvan eene 10 pet. oplossing in vet of vaseline niet uitkristalliseert.

Voor Unguentum Naphthalini geeft Hager's Manuale het volgende voorschrift:

Ji. Naphthalini 20 Adipis benzoati 70 Olei olivarum 10 liquefac et solve leni calore, agita donec refrixerint.

Volgens Dieterich!) kan ook Chloralhydraat in vetten worden opgelost. Hij geeft daarvoor het volgende voorschrift:

-\k- Cerae flavae 10 Adipis suilli 80

liquefac in balneo aquae, adde Hydratis Chlorali pulverati 10 solve.

Zwavel wordt, opgelost in Adeps Lanae2), onder de namen Sulfolan, I hiolan en Unguentum sulfuratum mite, soms als zalfconstituens gebruikt. Voor de bereiding wordt 3 deelen versch bereide en gedroogde Sulfur praecipitatum met 97 deelen Adeps Lanae onder herhaald omroeren tot ongeveer 150° verwarmd en daarna in een warmwatertrechter gefiltreerd.

!) Pliarmac. Manual.

2) V. D. VV. Pharm. Weekblad 1905, pag. 610.