is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de bereiding, indien in plaats van water Sulutio Hydratis calcici of Solutio Acetatis plumbici basici wordt voorgeschreven, bijv.:

.#■ Lanolini anhydrici 10 Adipis suilli 20

Solutionis Acetatis plumbici basici 60 m. f. unguentum.

daar hierbij eenige zeepvorming plaats heeft.

Pon voorbeeld van eene dergelijke zalf is Unguentum Acetatis plumbici basici onzer Pharmacopee, die wordt bereid door 25 deelen Adeps Lanae in een warmen mortier te mengen met 50 deelen Unguentum simplex en hieronder langzamerhand 25 deelen Solutio Acetatis plumbici basici te verdeelen.

De Ed. III der Pharmacopee gaf onder dezen naam een voorschrift voor een zalf met 50 pCt. Loodazijn, welke werd bereid door onder I deel Unguentum simplex langzamerhand 1 deel Solutio Acetatis plumbici basici te verdeelen.

Unguentum Acetatis plumbici basici der Pd. II bevatte 80 pCt. Loodazijn en werd bereid door bij 4 deelen Oieum Olivarum langzamerhand onder vlijtig omroeren 10 deelen Solutio Acetatis plumbici basici te voegen. Men verkreeg dan een zeer weeke zalf, eigenlijk een dik linimentum. De zalf niet basisch loodacetaat mag niet in voorraad worden gehouden.

Als synoniem voor de zalf der Ed. II werd aangegeven Unguentum n utritum (nutrire - voeden), een naam die ontleend is aan de dikke consistentie die de olijfolie aannam bij de vorming van loodzeep, door de langzame bijvoeging van loodazijn. Ofschoon bij de zalven der Ed. III en IV de beteekenis van dit synoniem is verloren gegaan, is de naam behouden gebleven.

Onder den volksnaam Tri tum verstaat het Supplement op de Pharmacopee er zij hier terloops op gewezen Unguentum Acetatis plumbici, welke wordt bereid door 2 deelen Loodacetaat zeer fijn te wrijven en te mengen met 3 deelen water (voor het oplossen van het Loodacetaat zouden 5 deelen water noodig zijn) en daarbij te voegen 5 deelen reuzel en 5 deelen olijfolie.

Voor Unguentum leniens, Coldcream, een zalf die 25 pCt. water bevat, geeft de Pharmacopee thans het volgende voorschrift: Men smelt 5 deelen Cera flava, 10 deelen Cetaceum en 10 deelen Adeps Lanae samen met 50 deelen Oleutn Sesami, roert eerst tot de

schröder, Receptuur. 3e druk 19