is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jfc. Acidi borici 10 Adipis lanae 5 Glycerini 25 Vaselini albi 60 m. f. unguentum ds. Boroglycerin-Lanoline.

•pc. Resorcini 2 Glycerini Vaselini Adipis lanae Olei olivarum a 25 m. f. unguentum

ds. Unguentum manuale (Lassar), c. Spiritueuze vloeistoffen.

Deze laten zich zeer moeielijk onder vetten verdeden en zijn, zelfs wanneer zij tot een bedrag van slechts 10 °/0 zijn voorgeschreven, oorzaak dat de zalven niet homogeen worden. Om deze reden wordt, wanneer het mogelijk is, bij het gereedmaken dezer zalven de spiritus vervangen door vet.

We kunnen hierbij 3 gevallen onderscheiden:

1«. De spiritueuze vloeistof is eene oplossing, die eene bekende hoeveelheid werkzame bestanddeelen bevat (Balsamum Vitae Hoffmanni, Sapo aromaticus, Solutio Camphorae spiritaosa, Solutio Jodii spiritaosa). Men neemt dan alleen de werkzame bestanddeelen, en verdeelt die lege arts onder het vet, bijv.:

Saponis aromatici Unguenti Hydrargyri a 20 in. f. unguentum.

Van de bestanddeelen, die voor 20 deelen Sapo aromaticus in Spiritus dilutus zijn opgelost (4 gr. Sapo kalinus, 400 mgr. Caniphoraj 200 mgr. Ol. Rosmarini en 600 mgr. Ammonia liquida), wrijft men den kamfer fijn, mengt die met de zeep, kneedt het mengsel met eenige druppels spiritus tot eene brij en verdeelt die onder de kwikzalf. Daarna voegt men de olie en de ammonia toe.

In plaats van de 14.S gram Spiritus, dien men behoorde te nemen, neemt men 14.8 gram Axungia, opdat de voorgeschreven verhouding onveranderd blijve.