is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. De spiritueuze vloeistof is eene tinctuur, waarvan het werkzaam bestanddeel op liet waterbad niet vervluchtigt (Tinctura Opii). Men dampt zulke tincturen op het waterbad uit tot stroopdikte, verdeelt deze vloeistof onder het vet, en voegt in plaats van den verdampten spiritus vet toe.

3". De spiritueuze vloeistof is eene tinctuur wier werkzame bestanddeelen vluchtig zijn (Tinctura Benzoës).

Men verdeelt dan de spiritueuze vloeistof zoo goed mogelijk onder het constituens, en voegt aan de gebruiksaanwijzing toe: »voor het gebruik omroeren".

Dat het in de genoemde gevallen, waarin aan het recept iets wordt veranderd, of een niet homogeen mengsel wordt afgeleverd, beter is den arts te wijzen op de niet rationeele combinatie, spreekt van zelf. Door toevoeging van Sapo medicatus kunnen dikwijls de bezwaren worden weggenomen.

Zalven, die rijk zijn aan harsen (Unguentum Picis, - Elemi, Styracis) kunnen eene veel grootere hoeveelheid Spiritus opnemen, dan vetten.

d. Chloroform kan men niet door vermengen in een mortier onder vet verdeelen, daar dan een zeer groot deel zou vervluchtigen. Gewoonlijk volgt men dezen weg: in een overal evenwijd fleschje (zoogenaamd extract-fleschje) smelt men het vet, laat het half bekoelen, weegt er den C.hloroform bij, schudt tot het mengsel geheel bekoeld is en voegt zooveel chloroform toe als blijkt verdampt te zijn. Worden in deze zalf nog andere medicamenten voorgeschreven, bijv.:

• $. Veratrini 250 mgr.

Chloroformi Vaselini a 20 m.f. 1.a. unguentum,

dan lost men deze zoo mogelijk eerst in den Chloroform op.

Men levert dergelijke zalven af in een extractfleschje, met een glazen stop of eene nauwkeurig passende kurk gesloten.

e. Kwik.

Van de zalven met kwik worden voornamelijk gebruikt Unguentum Hydrargyri met 30 pCt. Kwik en Unguentum Hydrargyri fortius met 50 pCt. Kwik.

Men bereidt Unguentum Hydrargyri door bij vijf deelen uiteengewreven Wolvet bij gedeelten te voegen 30 deelen Kwik en wel