is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHl, - CnHasCOo

i

CM C17H35C02 + 3NaOH = C3H5(OH)3 + 3(C,-Ha5COONa)

i

CH._. - C17H;«CO,.

In vvetenschappelijken zin verstaan we dus onder verzeeping of saponificatie van een vet, de scheiding der vetzuren van Glycerine door eene sterkere base.

De consistentie der zeepen is in de eerste plaats afhankelijk van de base, waarmede men heeft verzeept; natronloog geeft harde en kaliloog weeke zeepen; in de tweede plaats van het vet, dat men gebruikt: vaste vetten geven hardere zeepen dan weeke.

De Pharmacopee beschrijft de bereiding van twee Natronzeepen, n.1. van Sapo medicatus en van Sapo Cocos.

Sapo medicatus wordt bereid, door bij 56 deelen Natronloog van 35 pCt te voegen 100 deelen Olijfolie en het mengsel op een waterbad onder aanhoudend roeren te verwarmen tot volkomen verzeeping, d. i. tot een massa ontstaan is, die in water en in spiritus helder oplosbaar is. Toevoeging van wat spiritus bevordert de verzeeping.

De verkregen zeep wordt onder verwarming opgelost in 300 deelen water, dan wordt een oplossing van 30 deelen Natriumchloride in 90 deelen water toegevoegd en het mengsel gekookt tot de zeep geheel is afgescheiden. Wij maken bij dit z.g. uitzouten van de zeep dus gebruik van de eigenschap der natronzeepen om niet op te lossen in eene oplossing van keukenzout. De afgescheiden zeep wordt sterk uitgeperst om al het vocht te verwijderen, waarmee tevens een groot deel van het aanhangende Natriumchloride weggaat; door den perskoek te vermengen met 50 deelen water en weer uit te persen wordt nog meer Natriumchloride verwijderd, zoodat daarna de zeep hoogstens met 2 pCt van deze stof is verontreinigd. Na drogen van den verdeelden zeepkoek bij eene zachte warmte wordt hij tot poeder gebracht. Het poeder moet in water en in spiritus helder oplossen en neutraal zijn.

Sapo Cocos, Cocoszeep, wordt op dezelfde wijze bereid als Sapo medicatus uit 100 deelen Natronloog van 22 pCt. en 100 deelen Cocosvet, de verkregen zeep onder verwarming opgelost in 400 deelen water, daarbij gevoegd 150 deelen Natriumchloride (in poedervorm) en verwarmd tot de zeep geheel is afgescheiden. De aan-