is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75 deelen Kaliloog van 45 pCt. 195 deelen Sesamolie en 200 deelen Spiritus, laat het mengsel in een gesloten flesch, onder herhaald schudden, op een warme plaats staan tot volkomen verzeeping en voegt er dan bij 150 deelen Spiritus, 378 deelen Water en 2 deelen Lavendelolie.

Het mengsel van Olie, Kaliloog en Spiritus is dikwijls in korten tijd, 5afi uur, reeds homogeen, dit hangt grootendeels af van de temperatuur en van het schudden. Wordt dit mengsel na het homogeen worden direct verdund dan krijgt men veelal eene troebele zeepoplossing; het is daarom gewenscht het mengsel nog ongeveer 24 uur te laten staan, vóór men verdunt.

Uit de voorschriften voor Sapo kalinus en Spiritus saponatus vindt men door berekening, dat voor het eerste praeparaat 1 gram KOM op 100 gram zeep meer wordt gebruikt dan bij het tweede, dit is een gevolg van het feit dat, zooals we reeds opmerkten, een deel van de kali bij de warme verzeeping op eene andere wijze wordt gebonden.

Door Letzel en Dieterich is er op gewezen, dat tal van medicamenten gecombineerd kunnen worden met eene spiritueuze zeepoplossing. Aan deze praeparaten geeft men den naam Saponimenta.

Als zeep gebruikt men gewoonlijk een mengsel van gedialyseerde Sapo stearinicus en Sapo oleïnicus, terwijl men in die gevallen, waar het Saponiment te dun vloeibaar wordt, gebruik maakt van het Saponimentum diachylon. Dit wordt bereid door 75 deelen Stearinezeep en 50 deelen Oleïnezeep op te lossen in 723 deelen Spiritus van 90% en de door decantheeren gezuiverde vloeistof onder een gesmolten mengsel van 50 deelen Emplastrum Oxydi plumbici en 100 deelen Oleum Ricini te roeren; bij dit mengsel voegt men 2o/0 Oleum Lavandulae en zooveel Spiritus, dat het totaalgewicht 1000 deelen bedraagt.

Door toevoeging van zuren worden de Saponimenta ontleed.

Om eene ontleding door Balsamum peruvianum en Pix liquida te voorkomen, wordt door Dieterich aanbevolen aan het Saponiment 5 a 10°/0 Hydras natricus toe te voegen.

Zoo geeft Dieterich voor Saponimentum cum Oxydo zincico et Pice van elk 10o/0 het volgende voorschrift: 75 deelen Sapo stearinicus en 50 deelen Sapo oleïnicus worden tegelijk met 10 deelen Hydras natricus opgelost in 560 deelen Spiritus van 90 "/o. Verder smelt men 50 deelen Emplastrum Plumbi met 50 deelen Oleum Ricini en mengt dit onder een homogeen mengsel van 100 deelen