is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•R'. Gelatiiïae

Glycerini a 12.5 Oxydi zincici 20 Aquae destillatae 55 m. 1. a.

Gelatina Oxydi zincici du ra (harde Zinklijm), welke smelt bij 38",5 en stolt bij 31° en bereid wordt naar het voorschrift:

■}}. Gelatinae 15 Glycerini 10 Oxydi zincici 25 Aquae destillatae 50 ni. 1. a.

Voor de bereiding dezer voorschriften lost men op de reeds vermelde wijze de Gelatine in water op, mengt het Zinkoxyde met de Glycerine en met zooveel water, dat het mengsel uitgegoten kan worden, voegt dit bij de opgeloste Gelatine en spoelt zoo noodig den mortier nog met wat water na, dat men ook toevoegt en dampt daarna uit tot het in het voorschrift vermelde gewicht is bereikt.

Wanneer aan een dergelijk praeparaat nog andere medicamenten moeten worden toegevoegd, moet soms de bereidingswijze worden gewijzigd. We kunnen de volgende gevallen onderscheiden:

1°. Het geneesmiddel is vast en niet vluchtig, bijv. Sull'ur. Men mengt het geneesmiddel met het zinkoxyde en de glycerine en handelt als boven is aangegeven.

2«i. Het geneesmiddel is vast en vluchtig, bijv. Jodoform. Men bereidt de gelatineoplossing en dampt die zoover uit, dat na toevoeging van het mengsel van geneesmiddel, zinkoxyde en glycerine het juiste gewicht terstond verkregen is, zoodat men niet verder behoeft te verwarmen.

3°. Het geneesmiddel is vloeibaar en mengbaar met glycerine (Ichthyol). Men handelt geheel als sub 2° is aangegeven.

4". Het geneesmiddel is vloeibaar, maar niet mengbaar met Glycerine (Pix liquida). Men maakt de zinklijm geheel gereed, weegt terwijl deze nog niet is vast geworden er het geneesmiddel bij, en roert tot de massa is bekoeld.

Men levert zinklijmen af in potten; als ze vluchtige geneesmiddelen bevatten in potten met nauwkeurig sluitend deksel. Ook

Schröder, Receptuur. 3e druk. oj