is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wanneer liet mengsel eenigszins bekoeld, maar nog dikvloeibaar is, een mengsel van 2 deelen Kamfer en 3 deelen Sesamolie.

Een harde, naar Kamfer riekende pleister.

De twee pleisters der Pharmacopee, die geen loodpleister bevatten, zijn bij de gewone temperatuur tusschen de vingers kneedbaar. Het zijn:

Emplastrum aromaticum, waarvoor men achtereenvolgens 36 deelen Cera flava, 25 deelen Axungia, 7 deelen Oleum Myristicae en 4 deelen Terebinthina laricina met elkander smelt. Is dit mengsel half bekoeld, dan kneedt men er eerst IS deelen poeder van Olibanum en 9 deelen poeder van Caryophylli onder en voegt ten slotte 1 deel Oleum Menthae piperitae toe.

I)e pleistermassa is bruin en riekt aromatisch.

Emplastrum Cantharidum, waarvoor men 34 deelen Pulvis Cantharidum, dat vooraf boven ongebluschte kalk is gedroogd, gedurende zes uur digereert met een gesmolten en eenigszins afgekoeld mengsel van 24 deelen Colophonium, 24 deelen Cera flava en 7 deelen Oleum Sesami. Daarna worden 11 deelen Terebinthina laricina toegevoegd en wordt de massa geroerd tot zij bekoeld is.

Het is een groenachtig zwarte pleister, waarin gewoonlijk fijne, groenachtige, glinsterende deeltjes waarneembaar zijn. Om het schimmelen van deze pleister te voorkomen, moeten alle ingrediënten watervrij zijn. Daarom schrijft de Pliarmacopee voor, dat het Pulvis Cantharidum vooraf boven ongebluschte kalk moet zijn gedroogd, maar daarvoor is het tevens noodig, dat het mengsel van hars, was en olie onder voortdurend roeren eenigen tijd op het waterbad gesmolten wordt gehouden. De stangen moet men daarom ook niet met water uitrollen, zooals dikwijls de gewoonte is, maar met lijnolie of vloeibare paraffine.

In het Supplement komen de volgende harde pleisters voor: Emplastrum Galbani crocatum, Emplastrum Gratiae Dei viride (Groene Entwas), Emplastrum Pi cis en Emplastrum I'icis compositum (Emplastrum oxycroceum), terwijl daarin de volgende weeke pleisters beschreven worden: Emplastrum Conii en Emplastrum Labdani, de laatste in den volksmond bekend als verwarmingspleister.

De hier genoemde pleisters worden, al of niet met andere stoffen gemengd en in de receptuur veelal op een onderlaag uitgestreken, afgeleverd. Stoffen, die dikwijls met pleisters gemengd, worden voorge-