is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het eene deel bevindt zich de ongebluschte kalk, terwijl in het andere

deel verschillende met linnen overtrokken ramen zijn aangebracht, om de te drogen stoffen op te plaatsen. Dat dergelijke kasten zeer nauwkeurig moeten sluiten, spreekt van zelf. Het drogen in kalkkasten gaat minder snel dan in droogkasten; de simplicia behouden echter hunnen reuk en hunne kleur veel beter.

Wil men een fijn en fraai poeder van simplicia bereiden, dan is het noodzakelijk de stoffen volkomen droog te maken;

Fig. 29. bij het pulveriseeren

van niet voldoend droge stoffen, verkrijgt men een samenpakkend

poeder van minder fraaie kleur.

In de apotheek worden de poeders meestal bereid door de gedroogde simplicia in een vijzel met metalen stamper te stampen; alleen dan, wanneer betrekkelijk groote hoeveelheden van eenzelfde poeder moeten gebruikt worden, maalt men de simplicia in een poedermolen (fig. 29), waar zij verbrijzeld worden tusschen twee tegen elkaar indraaiende walzen of door zware kogels. Voor stoffen van vezelachtige structuur voldoen de meeste poedermolens niet.

Voor het pulveriseeren van Secale

Fig. 30. cornutum heeft men in de meeste