is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit sluit echter niet in, dat deze grootten tevens aangeven de maximum lengte der door de ziften geslagen deeltjes. De fijnheid der poeders is volgens Dieterich en wij kunnen dit uit ondervinding bevestigen behalve van het aantal openingen per cM. nog afhankelijk van:

a. den duur van het ziften;

b. de kracht waarmee men zift;

c. den druk, dien het poeder op den zeefbodem uitoefent; hoe zwaarder de zeefbodem is belast, des te grover is het poeder.

Zift men eenzelfde poeder tweemalen door denzelfden zeefbodem, dan blijft er den tweeden keer nog eene rest.

Meer rationeel is het daarom volgens Dieterich, de fijnheid van een poeder te bepalen, door de grootte in micra aan te geven.

In vele gevallen geeft de Pharmacopee bij de bereiding der praeparaten de fijnheid der poeders bij elk praeparaat afzonderlijk aan. Waar dit niet het geval is, wordt deze geacht zóó te zijn, dat worden verzameld door:

Zeefbodem B10: Zeefbodem B^,: Zeefbodem BSi: Ammoniacum. 'Cubebae. Acidum tartaricum.

Asa foetida. *Fructus Anisi. Cantharides.

Galbanum. * „ Foeniculi. *Cortex fructus Aurantii.

Marmor album. *Flores Cinae.

*Petala Rosae.

Salia.

Sapo medicatus.

Zeefbodem B^,:

Catechu.

'Cortex Chinae.

* „ Cinnamomi.

* „ Rhamni Purshianae. *Folia Belladonnae.

* „ Sennae.

Gummi arabicum. Lactucarium.

"Opium.

Radix Althaeae. ,, Gentianae.

* „ Helenii.

„ Jalapae.

Radix Liquiritiae.

* „ Rhei.

* » Valerianae. *Rhizoma Calami.

ii Zingiberis. Saccharum. Saccharum Lactis. *Semen Cardamomi.

ii Strychni. Succus Liquiritiae. Tragacantha.

Tubera Saleb.