is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poeder, een mengsel van 3 deelen Acidum salicylicuni, 10 deelen Amylum Oryzae en 87 deelen Talcuni. Ten einde geen hinder te hebben van het stuiven van het Salicylzuur, wrijft men dit met ongeveer eene gelijke hoeveelheid Amylum onder toevoeging van wat Alcohol of Aether fijn, voegt dan de rest Amylum en den Talk toe.

Pulvis aërophorus, Bruispoeder, bereidt men door 30 deelen gedroogd poeder van Acidum tartarieum te mengen met 30 deelen gedroogd poeder van Saccharum en met 30 deelen poeder van Bicarbonas natricus.

Bruispoeder lost onder ontwikkeling van Kooldioxyde snel in water op, onder vorming van Natriumtartraat.

2 Na 11 Cü;! 4- Cjl l402(C00H)2 = C,H40,(C00Na)., + 2 CO.,+2 H.O 168 150 " "

Uit deze vergelijking volgt dat voor 16S deelen Natriumhydrocarbonaat 150 deelen Acidum tartarieum ter verzadiging noodig zijn, dus voor 30 deelen Natriumhydrocarbonaat 26,8 deelen van het zuur. De geringe overmate (3,2 deelen) zuur bevordert zeer den frisschen smaak van de oplossing.

Bruispoeder moet met behulp van ongebluschte kalk worden bewaard; wordt het poeder vochtig, dan ontstaat kooldioxyde, zoodat het poeder onder slechts zwak opbruisen en langzaam in water oplost.

Bij de Pulveres aërophori anglici wordt de inwerking van zuur en carbonaat op elkaar eerst voorkomen. Men levert daarvoor nl. 1,5 G. poeder van Wijnsteenzuur in een wit papier en 2 G. poeder van Natriumhydrocarbonaat in een blauw papier gevouwen af.

Lost men eerst het carbonaat in wat water op en voegt daarbij het zuur, dan heeft terstond eene sterke ontwikkeling van Kooldioxyde plaats; het mengsel reageert alkalisch, daar er 320 mG. Natriumhydrocarbonaat meer is dan noodig is ter verzadiging van het zuur,

Voor Pulveres aërophori laxantes, Pulveres Seidlitzenses, levert men 2 G. wijnsteenzuur af in wit papier en een mengsel van 2,5 G. Natriumhydrocarbonaat en 7,5 G. Kaliumnatriumtartraat in blauw papier. Ook hier zal de vloeistof na oplossing der stoffen alkalisch reageeren.

Pulvis antacidus, Pulvis terrestris, Zuurpoeder, meer bekend onder den naam „Poeder tegen het zuur", is een mengsel van 65 deelen Calciumcarbonaat en 35 deelen Magnesiumcarbonaat.

Pulvis aromaticus, Aromatisch poeder, is een mengsel

23*