is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. de geheele vloeistof is werkzaam bestanddeel;

b. de vloeistof is solvens voor weinig of niet vluchtige geneesmiddelen ;

c. de vloeistof is solvens voor zeer vluchtige geneesmiddelen.

Tot de rubriek van mengsels waarbij de geheele vloeistof werkzaam bestanddeel is, behooren de Elaeosacchara, Oliesuikers, die bereid worden door één druppel Vluchtige Olie te mengen met 2 G. poeder van Suiker. Zij mogen niet in voorraad gehouden worden, daar de vluchtige olie bij het bewaren zou verdampen.

Als constituens bij poeders worden de Elaeosacchara veelvuldig voorgeschreven, maar natuurlijk niet steeds in veelvouden van 2 G. Moet men een oneven aantal grammen Oliesuiker afleveren, dan is het noodig het grooter e*en aantal grammen te bereiden en daarvan zooveel af te wegen als men noodig heeft.

Voor Eleosaccharum Citri wordt ook wel de bereidingswijze van Dieterich gevolgd, die een praeparaat levert, dat aangenamer van smaak is; men raspt de oppervlakte van een verschen citroen zoolang tegen een stuk broodsuiker, dat de geheele schil door de suiker is opgenomen. De met olie doortrokken suikerlaag schrapt men van het stuk af en voegt nog zooveel suiker toe, tot het geheele gewicht 200 G. bedraagt. Dit mengsel droogt men bij kamertemperatuur en brengt het dan tot poeder Ba> Voor recepten mag dit mengsel natuurlijk niet in plaats van Eleosaccharum Citri worden gegeven, maar moet men het voorschrift der Pharmacopee volgen.

Onder Elaeosaccharum Cumarini wordt verstaan een mengsel van 1 deel Cumarine met 999 deelen suikerpoeder.

Eleaeosaccharum Vanillini wordt volgens Dieterich bereid uit 3 deelen Vanilline en 997 deelen Suiker, men heeft dan volgens D. een praeparaat, dat in sterkte overeenkomt met de Elaeosaccharum Vanillae, die bereid wordt door 10 deelen Vanille in zeer kleine stukjes te snijden, te bevochtigen met 10 deelen Spiritus, een half uur te laten staan en daarna zeer sterk met 20 deelen stukjes Saccharum Lactis te wrijven. Dit mengsel stampt men met 70 deelen stukjes Saccharum en zift af door B.j,. De rest wordt opnieuw gestampt en gezift en deze bewerking wordt zoo vaak herhaald, tot bijnaailes door den zeefbodem is gegaan, het gezifte poeder wordt met suikerpoeder aangevuld tot 100 deelen, er mede gemengd en niet te langen tijd in goed gesloten flesschen bewaard.

Tot de tweede rubriek van vloeistoffen, waarbij de vloeistof dient als solvens voor weinig of niet vluchtige geneesmiddelen, rekent men