is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om deze in poedermengsels te verdeelen volgde men een der

volgende methoden:

a. Het extract wordt in enkele druppels water opgelost en deze oplossing behandeld als boven is aangegeven voor het mengsel van extract met wat spiritus.

b. In een flink warmen mortier brengt men met behulp van twee scherpe spateltjes het extract op een laagje Saccharum of Saccharum Lactis en bedekt dit wederom met een deel van het constituens; nu mengt men deze stoffen eerst onder zacht drukken met een warmen stamper; het extract wordt dan onder eene voldoende hoeveelheid poeder verdeeld om niet meer aan den stamper of den mortier te kleven. Dan begint men langzamerhand sterker te wrijven, maakt het mengsel van tijd tot tijd los van den stamper en den mortier en zet deze bewerking voort tot een droog poeder is verkregen. Indien men het extract in plaats van op het suikerpoeder onder aan den warmen stamper bracht en dan met suiker mengde, zou het deel van het extract, dat in directe aanraking kwam met den stamper, daar indrogen en vastkleven en niet meer onder het mengsel te verdeelen zijn, zoodat een belangrijk deel van het extract zou verloren gaan.

c. Een voldoend resultaat bereikt men ook, indien men zonder aanwending van warmte het extract onder aan den stamper brengt, het dan onder herhaald losmaken met een scherpen spatel onder het constituens verdeelt en het nog vochtige maar homogene mengsel overbrengt in een verwarmden mortier en tot droog wrijft.

Van Belladonnaextract mag, volgens de Pharmacopee, een droog mengsel met rijstzetmeel in voorraad gehouden worden, verkregen door 1 deel extract te vermengen met wat spiritus, af te wrijven met 2 deelen rijstzetmeel, het mengsel vervolgens bij ten hoogste 80° te drogen en met zooveel gedroogd rijstzetmeel te vermengen tot 3 deelen verkregen zijn.

In vele apotheken zal men ook Hyoscyamusextract wel in dezen vorm in voorraad willen houden, ofschoon de Pharmacopee dit niet uitdrukkelijk vermeldt; daartegen bestaat onzes inziens geen enkel bezwaar.

Volgens de Ed. 111 werden deze extracten met Saccharum Lactis, in dezelfde verhouding, tot poeder gebracht.

Het Supplement vermeldt onder den naam Pulveres pectorales het volgende extract bevattend poedermengsel: