is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

378

Pulvis adspersorius, Strooipoeder, dat zeer fijn moet zijn. Gewoonlijk is het een mengsel van poedervormige stoffen, bijv.:

Oxydi zincici Amyli Solani a 50 Acidi salicylici 2 m. f. pulvis s. Strooipoeder.

De stoffen worden op de gewone wijze met elkaar gemengd, en daarna gezift.

Soms komen vloeibare of halfvloeibare stoffen in een strooipoeder voor, b.v.:

$c. Picis liquidae 40 Gypsi albi 90 m. f. pulvis adspersorius.

Men mengt dan het best de teer onder de helft van de voorgeschreven hoeveelheid gips en zift, zoodra het mengsel begint droog te worden, het fijne poeder af, wrijft de rest fijn, voegt weer wat gips toe, zift en herhaalt deze bewerkingen tot al het poeder is afgezift.

Pulvis dentifricius (Tandpoeder) is gewoonlijk een mengsel van ééne of meer poedervormige stoffen (Calciumcarbonaat, Iriswortel, Magnesia, Puimsteen enz.) met aetherische oliën en kleurstoffen (Cochenille, Alkannine enz.). Alle stoffen, die in tandpoeders gebruikt worden, moeten zoo fijn mogelijk gepulveriseerd zijn; om zeker te zijn van eene nauwkeurige vermenging wordt het mengsel nog eens gezift.

Als parfum bij tandpoeders dienen gewoonlijk: Oleuni Menthae piperitae, - Rosarum, - Caryophyllorum, — Aurantiorum enz., terwijl als smaakcorrigentia voornamelijk Saccharine en Dulcine gebruikt worden, die eene minder schadelijke werking dan Saccharum op de tanden uitoefenen.

Voorgeschreven worden tandpoeders geheel als de onverdeelde poeders voor inwendig gebruik, natuurlijk wordt de subscriptio: tnisce fiat pulvis dentifricius, bijv.:

Jftc. Carbonatis calcici praecipitati 30 Saponis medicati Rhizomatis Iridis a 5 Olei Menthae piperitae guttas III m. f. pulvis dentifricius d. ad vitrum amplum s. usus cognitus.