is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevoeging: „lege artis" in de subscriptio kenbaar maken. Zoo zal het voorschrift:

Jt. Extracti Aloës 1

Pulveris Radicis Rhei 4 Extracti Gentianae 4 m. f. 1. a. pilulae L.

in den zomer eene te weeke pillenmassa geven, terwijl de kans bestaat, dat de massa in den winter brokkelt. Gebruik makende van het lege artis zal de receptarius in den zomer aan de massa wat Radix Liquiritiae, in den winter wat Glycerine toevoegen.

Wenscht de arts, dat de pillen met een andere stof dan Lycopodium bestrooid of bedekt worden, dan moet hij dit uitdrukkelijk op het recept vermelden, bijv. door: consperge Cortice Cinnamomi, obduce Argento foliato, enz.

Voor het bereiden eener gewone pillenmassa dienen ruime, niet diepe mortieren met stampers, die van onderen rond zijn; de metalen pillenvijzels zijn bij ons geheel in onbruik geraakt. Voor het bereiden van groote pillenmassa's tot een gewicht van 1 Kilo, is het eenvoudigste toestel de kneedmachine van Lentz, die men het best kan vergelijken met een stomp hakmes, waaronder de massa gekneed wordt; de ondervlakte kan bovendien door eene gas- of spirituslamp verwarmd worden. Voor zeer groote pillenmassa's gebruikt men kneedmachines, die door stoom in beweging gebracht worden.

De verschillende ingrediënten eener pillenmassa worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid gemengd, op de wijze zooals dit bij de poeders is beschreven; de mogelijkheid bestaat anders, dat sterk werkende stoffen als Aconitine, Hyoscine, enz. die in minimale hoeveelheden reeds intoxicatie veroorzaken en bij voorkeur in pillen worden voorgeschreven, niet voldoende in alle pillen verdeeld zijn. Hierna wordt, bij kleine hoeveelheden tegelijk, het constituens toegevoegd; voegt men daarvan in eens de geheele hoeveelheid toe, die men denkt noodig te hebben, dan zal in de meeste gevallen de massa öf te week öf brokkelig worden. Aan den kant van het recept wordt de toegevoegde hoeveelheid nauwkeurig aangeteekend, wat onder meer noodig is, om bij iteraties pillen van dezelfde grootte te kunnen afleveren. Om te voorkomen, dat men telkens eene kleine hoeveelheid Extract, Glycerine-Tragacant enz. moet afwegen, neemt men daarvan eene bekende hoeveelheid, die