is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of op een bord, voegt voor elke 100 pillen 2 gram pillenlak of -vernis toe, en laat de pillen zóó lang rollen, tot ze eindelijk niet meer aan elkaar kleven. Dan laat men de pillen i/2 uur aan de lucht drogen en herhaalt de bewerking.

Een goed voorschrift voor pillenvernis geeft de Pharmacopee bij de Pilulae Jodeti ferrosi, n.l. eene gefiltreerde oplossing van 1 deel Tolubalsem in 9 deelen Chloroform. Deze oplossing bevalt ons beter, dan de aetherische oplossing van Tolubalsem der Ed. III al of niet met addities van Mastix, Benzoë en Oleum Lini.

Ook kan men de pillen in een wijdmondsch fleschje overgieten met de pillenvernis, flink omschudden en dan op een bord uitgieten en rondrollen tot zij niet meer aan het bord vastkleven. Op deze wijze handelend kan men met een kleinere hoeveelheid pillenvernis volstaan.

Om de pillen glanzend te maken is het veelal noodig ze twee a drie maal met vernis te bedekken, maar zulks niet voordat de eerste vernislaag droog is.

Wanneer de pillen, die men met Tolubalsem wil bedekken, week zijn, blijven zij gewoonlijk aan elkaar kleven; men bedekke dus alleen harde pillen er mee en laat de weeke pillen eenigen tijd drogen.

Het bedekken met Tolubalsem vermindert de oplosbaarheid der pillen; men doet het daarom alleen in die gevallen, waar afsluiting van de lucht noodzakelijk is. (Pillen met Jodetum ferrosum, met Phosphorus.)

Op het recept kan deze wijze van bedekking worden aangegeven door: „obduce (pilulas) lege artis solutione Ba/sarni tolutani in Chloroformo.

Wil men om bijzondere redenen geen oplossing van Tolubalsem in Chloroform aanwenden, dan kunnen wij de volgende oplossing aanbevelen: men macereert 5 deelen Tolubalsem en 10 druppels Lijnolie met 95 deelen Aether cum Spiritu, filtreert en vult het filtraat met Aether aan tot 100 deelen. Deze oplossing wordt op dezelfde wijze gebruikt als de voorgaande.

Voor het bedekken van pillen met bladzilver of bladgoud (dit laatste wordt in de apotheken niet meer gevraagd) neme men bij voorkeur harde pillen, daar deze veel fraaier verzilverd kunnen worden dan weeke pillen; deze laatste worden gewoonlijk dof, terwijl men om harde pillen gemakkelijk een glanzende zilverlaag kan brengen.

De pillen mogen alleen worden uitgerold in zeer weinig talk, bij voorkeur zonder conspergeerpoeder en in geen geval in Lycopodium,