is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eenige dunne extract onzer Pharmacopee (Extractum Filicis) is, evenals de andere aetherische extracten, ongeschikt voor bindmiddel, maar moet met andere geschikte constituentia (Bolus alta, Glycerine en Radix Liquiritiae) tot een pillenmassa worden gebracht.

Ook de vloeibare extracten zijn voor bindmiddelen ongeschikt; ten einde daarvan pillen te maken is het noodig, ze zoover uit te dampen, tot zij de consistentie hebben van een dik extract, waarvan men dan met een plantenpoeder een pillenmassa kan maken. Gewoonlijk is het voldoende, wanneer men het extract tot 1/3 van zijn gewicht uitdampt.

4£. Extracti Cascarae liquidi 12 fac pilulas 1. a. L.

Men dampt 15 G. extract op een waterbad uit tot 5 G., weegt daarvan 4 G. af en maakt hiervan met Radix Liquiritiae eene pillenmassa.

■pc. Extracti Hydrastis liquidi 9 Extracti Secalis cornuti 4 m. f. pi lui 90.

Men dampt 12 G. extractum Hydrastis uit tot 4 G., weegt daarvan 3 G. af, mengt dit met het moederkoornextract en maakt met zoethoutpoeder een pillenmassa.

Lanoli ne wordt door Leusden als constituens voor pillenmassa's zeer aanbevolen, daar het onschadelijk is en niet rans wordt, terwijl de daarmede bereide pillen niet hard worden en gemakkelijk uiteenvallen. Wij hebben meermalen gelegenheid gehad l.anoline als constituens te gebruiken en kunnen ons met het medegedeelde zeer goed vereenigen.

Ten einde pillen van normale grootte te krijgen neemt men voor elke 30 pillen 1 1,5 G. Lanoline en maakt met Saccharum Lactis of Radix Liquiritiae eene pillenmassa.

•R. Jodeti hydrargyrosi

Extracti Opii a 500 mG.

Lanolini 2 Sacchari lactis q. s.

111. f. pilulae L.

41. Brometi kalici 5 Sacchari lactis 5 Lanolini q. s. m. f. pilulae L.

SCHRÖDER, Receptuur. 3e druk. 27