is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klevende pillenmassa's kunnen worden gebruikt, vermelden wij nog Sirupus simplex en Mei depuratum. Pillen met Sirupus simplex bereid worden bij het bewaren hard, met Mei depuratum bereid blijven zij week. Men zal dus den stroop verkiezen bij pillen met eene groote hoeveelheid gemakkelijk oplosbare stoffen, de honig bij pillen, die moeielijk oplosbare stoffen bevatten.

Enkele soorten van pillen verdienen nog eene afzonderlijke bespreking en onder deze in de eerste plaats, de vier soorten, waarvan de bereiding in de Pharmacopee is vermeld, n.1. Pilulae Blaudi, Jodeti ferrosi, - laxantes en - Sulfatis Chinini.

Pilulae Blaudi, Blaud's pillen, Staalpillen, zijn pillen, die de bestanddeelen voor 50 mG. Ferrocarbonaat bevatten, en die volgens de Pharmacopee bereid worden door

65 G Poeder van Kaliumcarbonaat te mengen met 10 „ „ „ Suiker

4 i, » „ Tragacanth 10 „ Magnesiumoxyde.

40 „ Glycerine,

bij het verkregen mengsel te voegen:

80 G. Uitgedroogd Ferrosulfaat,

en van de verkregen massa 1000 pillen te maken, die gerold worden in Lycopodium of bedekt worden met Bladzilver.

Indien de gebruikte ingredienten, vooral het Kaliumcarbonaat en het Ferrosulfaat voldoende watervrij zijn, verkrijgt men een gemakkelijk te verwerken, lichtgroene massa, waarin echter reeds een deel van het Ferrosulfaat in Ferrocarbonaat is omgezet. Bij lang en ondoelmatig bewaren wordt het ijzerzout geoxydcerd en worden de pillen bruin; zij mogen dan niet meer worden gebruikt.

We kunnen de hoeveelheden dier bestanddeelen berekenen naar de vergelijking:

feSOj. 7 aq + K2C03 = feCO;! + K2SO4. + 7aq. 278 + 138 =116 + 174 + 116.

De S0 gr. Sulfas forrosus exsiccatus is bereid uit __ ]23

65

gram Sulfas ferrosus crystallisatus.

Van 27S dln. Sulfas ferrosus verkrijgt men 116 Carbonas ferrosus,

dus van 123 gram X 123 = 51 gram.