is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaarder is dan 50 mG., en daarvan het gewicht bepalen (pag. 67); is dit 70 mG., dan kan men daarvan op de volgende wijzen pillen bereiden:

a. .Men lost den Phosphorus op in een paar droppels zwavelkoolstof en voegt bij die oplossing de 100-voudige hoeveelheid Olijfolie of Amandelolie (hier dus 7 G.) en dan de 200-voudige hoeveelheid Cera cum Saccharo, waarmede men wrijft tot een homogeen mengsel, dat den reuk naar zwavelkoolstof verloren heeft. Van dit mengsel maakt men met Radix Liquiritiae eene pillenmassa.

b. In een extractfleschje smelt men 7 gram Unguentum simplex (voor elke 10 pillen 0,5 gram), Iaat tot 40° bekoelen, brengt daarin tegelijk met eenige druppels Aether de 70 mG. Phosphorus en verwarmt weer zacht tot hoogstens 50'. Het fleschje vult zich met aetherdamp, zoodat alle lucht wordt uitgedreven, en dus geen gevaar bestaat, dat de Phosphorus zal ontbranden. Men schudt gedurende de verwarming zoolang tot alle Phosphorus is opgelost en vervolgens tot de massa bekoeld is. Van deze massa neemt men 5 G. (overeenkomende met 50 mG. Phosphorus), waarvan men met droge Radix Liquiritiae een pillenmassa bereidt.

c. In een mortier voegt men bij eenige druppels Zwavelkoolstof de 70 mG. Phosphorus, lost ze door roeren op, verdeelt de oplossing onder 7 gram Unguentum simplex en handelt verder als bij a. Men drage hierbij echter zorg, dat alle Zwavelkoolstof is verdampt vóór men de Radix Liquiritiae toevoegt.

d. Men mengt 7 G. Succus Liquiritiae met water tot een tamelijk dikke brij en verdeelt daaronder de oplossing van den Phosphorus in 1 c.c. Zwavelkoolstof, roert vervolgens tot alle Zwavelkoolstof verdampt is en maakt met Radix Liquiritiae een pillenmassa.

e. Wanneer toevoeging van een veertigvoudige hoeveelheid Tolubalsem geen bezwaar is, brengt men den Phosphorus en den Tolubalsem in een mortier, die ongeveer half vol is met warm water (60°C.). Indien de Phosphorus is gesmolten en de Tolubalsem week geworden is, wrijft men tot de Phosphorus goed verdeeld is, dan laat men bekoelen, giet het water af en brengt met Saccharum Lactis tot pillenmassa.

10°. Pillen met Brometum ferrosum worden bereid door in een kolf 8 G. IJzerpoeder en 20 G. Aqua destillata te brengen, en daarbij uit een scheitrechter bij kleine hoeveelheden tegelijk 15 G. Bromium te voegen. Zoodra alle Broom gebonden is, filtreert men de oplossing en wascht men het filter met zooveel water na, tot het filtraat 40 G. bedraagt. Dit dampt men met 20 deelen Saccharum

Schröder , Receptuur. 3e druk. 28