is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lactis voorzichtig uit tot 40 deelen zijn overgebleven (die 500)0 Brometum ferrosum bevatten); daarvan maakt men met Succus en Radix Liquiritiae pillen.

Boli zijn pillen van een gewicht van meer dan 300 mG.; ze worden bereid geheel naar dezelfde regelen als de pillen. Soms maakt men ze, om het doorslikken gemakkelijk te maken, eivormig, bijv.:

4*. Balsami Copaivae Magnesiae albae Pulveris Gummi arabici a 30 Aquae Naphae 3 Pulveris Althaeae q. s. m. f. Boli ovoïdes n°. C.

Men geeft ze den eivorm het gemakkelijkst, door ze op den pillenronder iets meer te drukken, dan noodig is om ze rond te maken.

Granula mogen, volgens de Pharmacopee, niet zwaarder wegen dan 30 mG. en moeten, indien geen andere hoeveelheid is voorgeschreven en de maximale doses niet zijn overschreden, 1 mG. van het werkzame geneesmiddel bevatten.

D. Granula cum Muriate Apomorphini n°. L. s. 3 d. d. gran.

beteekent dus, dat men 50 granulen elk met 1 mG. Hydrochloras Apomorphini moet dispenseeren.

Men bereidt ze door voor elke granule 1 mG. van het geneesmiddel te mengen met 20 mG. Saccharum Lactis en daarna met 5 mG. Pulvis Gummi arabici, terwijl men met Sirupus simplex eene massa maakt. Deze snijdt men af op eene afzonderlijke pillen- (granulen-)plank en rolt ze in talk of bedekt ze met bladzilver.

CAPSULAE GELATINOSAE.

GELATINEUSE CAPSULEN.

Gelatineuse Capsulen zijn omhulsels, waarvan Gelatine het hoofdbestanddeel is, en die dienen om er geneesmiddelen in te dispenseeren, wier smaak of reuk men wil maskeeren.

Gewoonlijk worden 2 soorten capsulen gebruikt, nl.: Capsulae