is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

gelatinosae in engeren zin, die meestal rond of eivormig zijn, en Capsulae gelatinosae operculatae, die een cylindrischen vorm hebben.

a. Capsulae gelatinosae. De samenstelling van de grondstof dezer capsulen is afhankelijk van hare grootte en van den aard van het geneesmiddel, dat men moet dispenseeren.

Kleine capsulen kunnen hard zijn; groote, harde capsulen kunnen zeer moeielijk doorgeslikt worden. Vandaar dat men de kleine capsulen gewoonlijk vervaardigt uit een oplossing van Gelatine in water, terwijl de grootere, die elastisch moeten blijven, nog eene meer of minder groote hoeveelheid Glycerine bevatten. Natuurlijk kan men in de capsules geen stoffen dispenseeren, die de gelatinemassa aantasten.

De Pharmacopee vermeldt twee soorten van Gelatinemassa's, nl. voor Capsulae Balsami Copaivae en voor Capsulae Olei Ricini. De eeiste geeft tamelijk harde capsules. Men bereidt de massa door onder verwarming op een waterbad 30 deelen Gelatine op te lossen in 60 deelen water, daar bij te voegen 10 deelen Glycerine, door gaas te coleeren en te verwarmen tot de massa helder geworden is.

De massa voor Capsulae Olei Ricini bevat meer Glycerine, blijft daardoor weeker en is meer geschikt voor groote capsules. Zij wordt op dezelfde wijze als de voorgaande massa bereid uit 23 deelen Gelatine, 32 deelen deelen water en 45 deelen Glycerine.

De Ed. III vermeldde nog een derde massa, voor kleine, harde capsules met Aether, Teer, Terpentijnolie of Myrtol te vullen, welke bestaat uit eene oplossing van 1 deel Gelatine in 2 deelen water.

Evenals bij de vroeger besproken Gelatinepraeparaten achten wij eene voorafgaande maceratie van Gelatine met water noodzakelijk.

Naar onze en anderer ervaring is het wenschelijk, de massa na het bereiden 24 uur te laten staan, daarna haar zonder om te roeren (om geen lucht in de massa te brengen) op een waterbad op te smelten en er dan capsules van te

vervaardigen. Hiertoe domF's' 52' pelt men in de massa de aan

een steel bevestigde vormen (fig. 52), die, om het vastkleven van de Gelatine daaraan te voorkomen, vooraf met een oliehoudend doekje zijn afgewreven. Zoodra er zich een laagje Gelatine op heeft afgezet, trekt men de vormen uit het mengsel terug en beweegt ze zoolang,

28*

1