is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met lette er vooral op, dat de stempel van den pastillesteker nauwkeurig aan de wanden van de huls aansluit, anders loopt men gevaar, dat een deel van de kleverige massa zich tusschen stempel en wand afzet en daardoor het bewegen van den stempel zeer bemoeilijkt. Om het kleven van de pastilles aan den pastillesteker te verhinderen, kan men den stempel en de wanden met een weinig talkpoeder inwrijven. De in fig. 55 afgebeelde pastillesteker van Lentz in Berlijn is van vernikkeld metaal en bestaat uit een buis waaraan een stelschroef b, die door den schijf c geregeld kan worden en waardoor men de dikte

der uit te steken pastilles kan regelen. Aan de buis schroeft men het verlengstuk d dat den stempel bevat. Wanneer men nu den geheelen toestel op de tot een plaat uitgerolde massa brengt en op c drukt zal eene pastille uitgestoken worden. Drukt men dan op de knop a dan zal daardoor de stempel naar beneden en de pastille uit den huls gedrukt worden. Laat men a los, dan gaat door een veer de stempel weer in de hoogte. Men kan den pastillesteker voorzien van verschillende mondstukken met verschillende stempels. Het verdient alle aanbeveling om in plaats van een figuur den naam van het medicament in den stempel te laten snijden. Een moeielijkheid doet zich bij deze wijze van werken voor, wanneer men pastilles van een bepaalde sterkte wil heb-

hptl Op uroornif mon 70 ciool/t mnot

dan niet alleen overal even dik zijn, maar bovendien eene bepaalde dikte hebben. Men moet dan allereerst de geheele massa wegen en daaruit berekenen hoe zwaar elke pastille moet zijn. Dan rolt men de massa uit en probeert telkens, door eene pastille uit te steken en te wegen of men het bepaalde gewicht bereikt heeft. Bovendien is het onmogelijk, zóó te werken, dat men geen resten overhoudt, waaruit geen pastille meer kan gestoken worden. Deze moet men dan telkens opkneden en weer uitrollen, tot ten laatste de rest te klein is.

Ook deze koekjes kan men gemakkelijk comprimeeren; men voegt dan bij het mengsel van geneesmiddel en suiker zooveel gomslijm, dat een korrelig poeder ontstaat, dat men zoo noodig door zift Ai,5 granuleert, en maakt hiervan door comprimeeren koekjes.