is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst dooreen te kneden en er dan bij te voegen 10 deelen Jodoformpoeder. De massa wordt dan uitgerold tot staafjes van de verlangde dikte.

b. door de massa in een bougiepers te brengen en te persen door openingen van een bepaalden diameter. Deze boupiepersen bestaan

uit een hollen metalen of houten cylinder, waarin door middel van eene schroef een stempel op en neer kan worden bewogen. Het open uiteinde wordt afgesloten door een mondstuk, dat een opening heeft van hertaalde mid¬

dellijn. Brengt men de massa tusschen den stempel en het mondstuk en draait men de schroef aan, dan wordt de massa door de opening geperst. Een nadeel van metalen

/C* C7\ * J J

|jci3cu j/; is, uai ze spoe-

dig door de cacaomassa worden aangetast; daarom verdienen die van palmhout (fig. 58) meer aanbeveling. Bij deze wordt echter de stempel door eenvoudig drukken, en niet door een schroef, bewogen.

Eene nog nieuwere soort van persen heeft zijdelingsche ope-

nincrpri 7nnHat mpn ppnvmiHirr

0 , - * ~ ^

g' 53- den stempel naar beneden be¬

hoeft te drukken om aan een der kanten staafjes van de verlangde dikte te verkrijgen.

De staafjes, met de gewone Bougiepers gemaakt, zijn in den regel gebogen; ze moeten door voorzichtig rollen met een plankje recht gemaakt worden.

Voor het maken van groote hoeveelheden staafjes kan men met veel succes de volgende methode toepassen i): Men smelt Oleum Cacao op een waterbad en weegt daarvan de benoodigde hoeveelheid in een droog medicijnfleschje, sluit dit en schudt tot de Cacaoboter bijna bekoeld is; dan weegt men er het geneesmiddel, opgelost in weinig water, bij, schudt zóó lang tot het mengsel ondoorschijnend wordt,

•) Pharm. Centralhalle 1897, pag. 56.