is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dispenseert men elk afzonderlijk in waspapier of stanniol gewikkeld.

Bij het bereiden van gelatinestaafjes is het onmogelijk de massa geheel uit het uitdampschaaltje te verwijderen. Om het verlangde aantal staafjes te kunnen afleveren, moet men dus steeds meer massa gereed maken dan men voor de staafjes heeft berekend; in de meeste gevallen is 5 G. meer voldoende.

Voor 50 o/„ Jodoformstaafjes met Gelatinemassa bereid geeft het Supplement het volgende voorschrift: Smelt op een waterbad 1 deel Gelatine, 2 deelen Glycerine en 1 deel water, voeg zooveel water toe als door verdamping is verloren gegaan, en roer onder de nog warme vloeistof 4 deelen Jodoforinpoeder.

Bij het bereiden van Bacilla gelatinosa met geneesmiddelen, die op de massa inwerken, zooals Aluin, Tannine en ljzcrchloride, moet men nog bijzondere voorzorgen in acht nemen.

a. Bougies met Aluin.

Men macereert 5 deelen Gelatine met 35 deelen water gedurende een kwartier, voegt daarbij 10 deelen Glycerine en verwarmt de massa tot de Gelatine is opgelost en 40 deelen zijn overgebleven. Bij deze warme massa voegt men eene warme oplossing van 8 deelen Aluin in 25 deelen water. Hierbij zal eerst de Gelatine gecoaguleerd worden; door met het verwarmen voort te gaan wordt de massa weder vloeibaar. Men dampt uit tot 64 deelen zijn overgebleven en giet de massa in vormen. De aldus bereide staafjes bevatten 12,5 pCt. aluin. Indien men meer aluin toevoegt, wordt de coagulatie niet opgeheven.

b. Bougies met Tannine.

meerdere mate dan Aluin heeft Tannine de eigenschap Gelatine te coaguleeren. Voegt men bij de op pag. 452 genoemde gelatineoplossing een oplossing van Tannine, dan zal het warme mengsel helder en doorschijnend zijn, maar nadat het bekoeld is, taai, ondoorzichtig en vuilwit worden. Indien men de verwarming echter voortzet, tot al het water uit de massa is verdampt, zal deze ook bij de gewone temperatuur helder en doorschijnend blijven. Gelatinebougies met Tannine bereidt men, uitgaande van dit feit, aldus, men laat 5 deelen Gelatine met 20 deelen water een kwartier macereeren, voegt 25 deelen watervrije Glycerine toe, verwarmt tot de Gelatine is opgelost en coleert zoo noodig. Bij de warme massa voegt men 2 deelen Tannine, onder verwarming opgelost in 10 deelen watervrije Glycerine. De coagulatie, die eerst optreedt, verdwijnt door verdere verwarming, en wanneer men zoolang verwarmt tot al het water is verdampt, zal de massa, wanneer zij in de vormen bekoeld