is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesloten, onbruikbaar. Daarvoor moet men de prop nog overdekken met een steriel gummikapje; dan blijft althans de inhoud steriel, ook als de watten vochtig worden. Maar, omdat vochtige watten aan den hals der flesch kleven, is het toch noodzakelijk, gebruik te maken van een andere sluiting.

Daarvoor kunnen dienen gummistoppen, die men steriliseert door ze minstens tien minuten in water te koken, of bacteriënluchtfilters naar van Hest. Deze bestaan uit een metalen huisje, dat is aangebracht op een kurk of op een stop voor beugelsluiting — welk huisje een metalen buis bevat, die 16 maal is omgebogen. Het eene open einde dezer buis bevindt zich in de metalen huls, het andere reikt tot in de hals der flesch. Van Hest vond n.1. dat lucht, die dooreen dergelijk buizencomplex stroomt, van bacteriën en schimmels volkomen wordt gezuiverd.

5". Flesschen worden vóór het steriliseeren zorgvuldig door uitborstelen gereinigd, daarna verwarmd met eene sublimaatoplossing 1 = 1000, waaraan 2 pCt. zoutzuur is toegevoegd, waardoor alle bacteriën en sporen gedood worden, en daarna, om sublimaat en zoutzuur te verwijderen, éénmaal gekookt met gedestilleerd water gedurende een half uur en dan nog zoolang met steriel water nagespoeld, tot met zilvernitraat geen neerslag meer ontstaat. Nu worden de flesschen gesloten met steriele watten en in de droogkast bij 100° gedroogd.

Wij achten het noodzakelijk, dat in de apotheken, waar steriele injecties nu en dan worden gevraagd, steriele flesschen van verschillende grootten in voorraad worden gehouden.

6". Filtreerpapier, watten, waardoormen filtreert en wattenproppen steriliseert men door droog verhitten gedurende één uur bij 120 a 130°. Het filtreerpapier moet vóór het steriliseeren tot filters geknipt en gevouwen zijn; deze laat men vol loopen met water en laat dit afloopen: dan wordt een groot deel van de aanhangende vezeltjes verwijderd.

7°. De handen kunnen op verschillende manieren steriel worden gemaakt, bijv. door ze eerst met warm water en zeep gedurende 5 minuten krachtig te borstelen met een borstel, die in eene sublimaatoplossing wordt bewaard, en ze na te borstelen met eene oplossing van 1 deel sublimaat en 5 deelen zoutzuur tot 1000 deelen en aan de lucht te laten drogen of met een sterielen doek af te drogen.

Schleichi) gebruikt voor het steriliseeren der handen uitsluitend

') Neue Methoden der Wundheilung.