is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den hals van een trechter, wascht dit met steriel water uit en filtreert hierdoor in een getarreerd steriel fleschje de Cocaïneoplossing, nu spoelt nien de watten in het trechtertje met zooveel steriel water na, dat de inhoud van het fleschje 20 G. bedraagt en pasteuriseert. Wij geven aan het filtreeren door watten de voorkeur boven het filtreeren door filtreerpapier, Het doel, het verwijderen van vezeltjes en andere kleine onzuiverheden wordt in beide gevallen even goed bereikt, en watten filtreeren in den regel veel sneller. Wel is het zaak den trechter zóó groot te nemen, dat hij de geheele hoeveelheid vloeistof kan bevatten en hem gedurende het filtreeren met een sterielen glasplaat te bedekken, maar bij het bereiden van eene groote hoeveelheid steriele vloeistof voor injecties, zooals 4 a 5 Liter oplossing van Eucaïne kan men moeielijk een daarvoor passenden trechter nemen en dan is herhaald nagieten noodzakelijk.

Tegenwoordig wordt aan vele injecties, bestemd voor locaal anaesthesie, Adrenaline toegevoegd. De oplossing daarvan kan men bereiden naar het voorschrift,

Jfi. Acidi hydrochlorici puri 200 mG.

Chloreti natrici 800 mG.

Aquae 100 G.

die men kookt, daarin oplost 100 mG. Adrenalinum crystallisatum, weer kookt en dan 20 druppels Phenolum liquefactum toevoegt1).

Door de firma Parke, Davis & Co. wordt aan de oplossing van Adrenaline (1 = 1000) 0,5 pCt. Chloreton (Acetonchloroform) toegevoegd, waardoor de oplossing langen tijd steriel blijft.

Voor het steriliseeren van oplossingen van Extractum Secalis cornuti, bijv.:

Extracti Secalis cornuti 1 Glycerini 5

Aquae destillatae ad 10 cM3 s. Solutio Ergotini

brengt men het op een steriel horlogeglas met een sterielen spatel afgewogen extract met het horlogeglas in een steriel uitdampschaaltje over, overgiet het met wat heet steriel water, dekt het uitdampschaaltje met een sterielen glasplaat en beweegt het zacht heen en weer, waarbij de Ergotine snel oplost. In een steriel maatglas weegt men 5 G.

1) Medegedeeld door ten Bosch, Pharm. Weekbl. 1904, pag. 152.