is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuurlijk is dit niet noociig, wanneer de concentratie van dejodoformolie minder is dan 2 pCt.

Volgens Schoofs (1.c. pag. 264) is het voldoende niet gesteriliseerd Jodeformpoeder te voegen bij steriele olie.

Wij zijn het hiermede niet eens - temeer niet nu het door verschillende onderzoekers bewezen is, dat Jodoform bacteriën kan bevatten. In tijd van nood zouden wij steriel Jodoformpoeder door schudden mengen met steriele olie in een steriele flesch. Veel beter achten wij het echter Jodoformolie in gesteriliseerden toestand in voorraad te houden; de bereiding hiervan volgens ten Bosch i) berust op de volgende door hem gedane waarneming: Brengt men in een flesch een hoeveelheid Jodoform samen met water en voegt daarbij een weinig olie, dan ziet men na eenig schudden het verrassend verschijnsel, dat het in water gesuspendeerde jodoform zich met de olie mengt tot een homogene massa, die op den bodem der flesch zinkt. Om een goed resultaat te krijgen, moet noch te weinig noch te veel olie bijgevoegd worden. In 't eerste geval is'de massa niet homogeen, in 't tweede is ze vloeibaar, waardoor de bovenstaande waterige vloeistof niet geheel is af te gieten. Eene goede verhouding is op 10 gram Jodoform 3 gram olie te nemen. De bereiding van b.v. 100 grm. Jodoformolie met 10 n/0 Jodoform heeft nu als volgt plaats:

In eene bruine flesch van 120 Grm. wordt gebracht 10 gram Jodoform en daarna ± 60 c.c. sublimaatoplossing 1/1000. Men sluit dan de flesch, zet ze terzijde en schudt nu en dan om. Daarna wordt de olie door verhitting gesteriliseerd en evenzoo ter bekoeling weggezet. Is nu het Jodoform lang genoeg in aanraking geweest met de sublimaatoplossing, dan weegt men in de flesch 3 gram van de bekoelde, gesteriliseerde olie en schudt tot het Jodoform met olie gemengd zich op den bodem heeft afgezet. Men giet nu de bovenstaande sublimaatoplossing af en wascht eenige malen met gesteriliseerd water na. Men kan bij dat afgieten ten slotte de flesch gerust omkeeren zonder eenig jodoformverlies. Na het water zooveel mogelijk te hebben laten afdruppelen, weegt men nog 87 gram der gesterilseerde olie in de flesch, schudt goed om, waarna het mixtum ter aflevering gereed is. De geheele bereiding kan gemakkelijk tusschen de gewone receptuur geschieden, bizondere utensiliën zijn er niet

!) Pharm. Weekblad 1901 , n°. 34.