is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in receptuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor noodig, terwijl het zeker een voordeel is, dat de sterilisatie van het Jodoform bij de gewone temperatuur plaats heeft in de flesch ter aflevering bestemd.

9". Enkele stoffen als zinkoxyde, talcum, chloretum natricum, boorzuur worden soms als steriel poeder verlangd. Voor de drie eerstgenoemde stoffen is de sterilisatie zeer eenvoudig, men verwarmt ze gedurende 1 uur in een steriel fleschje bij 120°—150°. Boorzuur gaat boven de 100° in metaboorzuur over onder afgifte van water, daarom steriliseert men dit eenige dagen achtereen telkens een uur bij 60° a 70°.

De Belgische Pharmacopee laat Boorzuur ten onrechte bij 120° steriliseeren en geeft verder aan, dat men poeders, die gemakkelijk ontleden, met een weinig alcohol bevochtigt en dan bij lager temperatuur steriliseert. Schoofs raadt aan bij deze stoffen nog wat aether of chloroform te voegen en deze vloeistoffen bij 50° a 60° te laten verdampen.

100. Zalven worden ook nu en dan in sterielen toestand verlangd, eene eenvoudige methode, die in verreweg de meeste gevallen een goed resultaat oplevert, ook wat betreft de homogeniteit van de zalf, is de volgende:

In een steriel wijdmondsch fleschje weegt men het gesteriliseerde, gesmolten zalfconstituens, voegt daarbij het vóór het steriliseeren gezifte poeder en schudt, na met een sterielen gummistop gesloten te hebben, zóó lang tot de zalf bekoeld is.

Loopt men gevaar op deze wijze een niet homogene zalf te krijgen, dan moet men het gesteriliseerde poeder met het steriele constituens in een sterielen mortier mengen, die men overbindt met een vel steriele watten, waardoor de stamper is gestoken.

Wil men zien of alles goed gemengd is, dan vervangt men snel de watten door een steriele glazen plaat Bij het overbrengen van de zalf uit den mortier naar de zalfpot loopt men gevaar voor infectie, wanneer het dus eenigszins mogelijk is, verricht men de vermening met een sterielen glasstaaf of steenen spatel in de zalfpot, waarin men de zalf aflevert (van der Wielen).

Voor het steriliseeren van Lanoline maakt Homeyeri) gebruik van waterstofperoxyde: de daarmede gesteriliseerde Lanoline is niet alleen

1) Pharm. Weekblad 1902, pag. 212.