is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 1348 679 4418 4979

739 426 614 779

586 385 678 469 2003

3628 1657 32 689 6355

4976 3816 2003 6335 17153

Zou de kans, dat het antwoord meer of minder is dan 17153

niet vrijwel gelijk zijn aan nul ?

Bovendien kan men nog op zooveel manieren de verschillende getallen bij elkaar voegen als men maar wil.

Opmerkingen, i. Telt men de eenheden op, en is men zoover, dat inen heeft 9+2 + 7 + 8 + 9 = 35 + 8= , dan telt men die 8 niet bij de 35 op, omdat er vlak boven een 5 staat. Want 35 + 5 is gemakkelijker op te tellen dan 35 + 8. Daar moet men steeds op letten, 't Is natuurlijk niet noodig, maar gemakkelijker. Wie echter vreest zich te vergissen, doe het met.

Dan volgt er iets verder 4 + 6, en ook wel eens 8 + 2, 1 + 9, 3 + 7, 5 +- 5 of omgekeerd. Dat is telkens samen 10. Komt er nu. zooals in onze som 63 +4 + 6, dan telt men op: niet 63 + 4 = 67 en 67 + 6 = 73 ; neen, direct 63 + 10 = 73. Dit is alweer niet noodig maar gemakkelijk. Zoo staat er soms ook j I 2 + 1, of 5+2 + 3, of 8 + 1+ 1, wat weer telkens 10 is.

Maar wie zich 't optellen zóó eens recht gemakkelijk wil maken, die moet zich, net als in 't practische leven, daarbij niet vergissen. Naast een goed inzicht in de zaak, mag inspanning niet ontbreken.

2. Een handelsman ging met zijn optellingen steeds als volgt te werk. Eerst telde hij de rij der eenheden op van onderen naar boven; stel, dat hij 127 kreeg. Dan telde hij dezelfde rij op van boven naar onderen; kwam er weer 127 uit, dan hield hij deze uitkomst voorloopig voor goed. Kreeg hij een andere uitkomst, dan begon hij de optelling met evenveel zorg van voren af aan (we herhalen met evenveel zorg)^ totdat hij beide keeren dezelfde uitkomst kreeg. Dan ging hij aan de tientallen, die in de meeste gevallen dubbeltjes voorstellen. Hier handelde hij op dezelfde wijs, ja zoo mogelijk met nóg meer zorg: nu ging het om de dubbeltjes, straks om de centen. Dat hij zich bij de guldens nóg meer schrap zette, is te begrijpen. Was ten slotte de optelling af, dan kwam voor hem altijd nog het voornaamste, n.1. het onderzoek of hij ondanks zijn