is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dus heel anders dan een gewone optelling. We hebben wel eens gezien, dat iemand, die zoo'n eenvoudige optelling moest maken, probeerde zich die getallen voor te stellen alsof ze geschreven voor hem stonden, en dan zóó begon : 2 O — 2 5 ^-7 . — 12, enz. Neen : bij zoo'n optelling moet men zich nooit het geschreven getal voorstellen, maar eenvoudig de zaak zelf. Rij ƒ 39.75 denken we dus niet aan de 3, 9, 7, 5- rnaar aan het feit dat er is : een kwartje minder dan ƒ 40, zoodat, als we moeten optellen ƒ39.75 + ƒ 73-16, dan zeggen we: ƒ73.16 + f 4° = ƒ 113.16; de som is 25 ct. minder, dus 9 cent minder dan ƒ 113» of ƒ 112.91. Zoo doet de zakenman.

Wanneer moet men op zoo'n wijze optellen ? We zouden zeggen : als 't heel eenvoudig kan. Dus, wanneer men, op enkele centen, dubbeltjes of kwartjes na, te maken heeft men een ronde som. Zoo is

ƒ 18.45 + ƒ 23-95 = v'jf cent minder dan ƒ 18.45 -(-ƒ 24.00, dus ƒ 42.40,

ƒ9.80 + ƒ 3-37 = twintig cent minder dan ƒ 10.00 -j- ƒ 3.37, dus ƒ 13.17,

ƒ 50.90 -|- ƒ 4.95 = vijf cent minder dan ƒ 50.90 -f- ƒ 5.00, dus ƒ 55.85, of tien cent minder dan ƒ51.00 -f- ƒ 4-95> dus °°k ƒ55.85, — enz.

We herhalen : in zoo'n geval zorge men een goede voorstelling te hebben van de beide hoeveelheden ; dan vindt men den weg om tot een goed antwoord te komen vanzelf.

§ 7 Het aftrekken. Wat het eigenlijk is.

Om goed te kunnen rekenen, is er meer noodig dan de verschillende bewerkingen te kunnen uitvoeren, dat wil dus zeggen : goed te kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen. Even belangrijk is 't om te weten wanneer men moet optellen, wanneer aftrekken, enz. en al schijnt dit alles heel eenvoudig te wezen, toch is dit niet altijd zoo.

liet optellen geeft in dit opzicht al heel weinig moeite : men voelt onmiddellijk of twee getallen bij elkaar geteld moeten wor-