is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo dus, zonder te denken, en volkomen onbegrijpelijk voor wie 't bovenstaande niet begrijpt, zeggen we : Schrijf in het product alvast zooveel nullen als er in den vermenigvuldiger voorkomen, en vermenigvuldig dan het vermenigvuldigtal met het èène overblijvende cijfer van den vermenigvuldiger.

Derhalve:

a) 66 b) 2784 c) 3800

5000 200 600

330.000 5568.00 228.00.00

We zeggen in a): Schrijf 3 nullen, en vermenigvuldig dan

5 X 66 (dat is 33°);

in b): Schrijf 2 nullen, en vermenigvuldig dan 2 X 2784 (dat is 5 568);

in c) : Schrijf 2 nullen, en vermenigvuldig dan 6 X 38o° (dat is 22800).

Men lette wel op : niet 6 X 38, maar 6 X 3800 in dit laatste geval. We nemen immers het geheele vermenigvuldigtal, 66, 2784, 3800. We wijzen hierop even, want rekenaars worden door niets meer in de war gebracht dan door nullen.

§ 21. De vermenigvuldiger is een willekeurig getal.

Wie het vorige goed begrepen heeft, kan nu alle vermenigvuldigingen leeren maken. Wil men vermenigvuldigen 368 X 5794. dan nemen de gedachten dezen loop :

368 X 5794 = 3°° keer 5794 en 60 keer 5794 en 8 keer 5794.

In § 20 leerden we uitrekenen : 3°° keer 4794» en 60 keer 5794, in § 18: 8 keer 5794. De drie uitkomsten moeten natuurlijk bij elkaar geteld worden.

De vermenigvuldiging wordt dus zoo :

5794 368 46352 347640 1738200 2132192